Home

APLIKACE
NEPANIKAŘ

Aplikace „Nepanikař“ poskytne zdarma rychlou první psychologickou pomoc.

Jedná se o první aplikaci v českém jazyce tohoto druhu.

Aplikace má sedm základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.