Dechové cvičení I

Posaďte se a opřete se o něco pevného, následně dýchejte podle animace.

NádechVýdech
Comments are closed.