Plzeňský kraj

Plzeň

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
ic@dchp.charita.cz
dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/intervencni-centrum-plzenskeho-kraje/
Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují