Pedagogicko-psychologické poradny – Jihomoravský kraj

Brno

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.
Hybešova 15 602 00 Brno
541 422 822
pppbrno.cz
Péče o předškoláky, žáky ZŠ, SŠ a SOU, péče o děti a žáky z kulturně odlišného prostředí PPP je určena dětem, které se svými schopnostmi,dovednostmi, prožíváním či chováním odlišují od vrstevníků (Předškolní oddělení, oddělení ZŠ, SŠ a VOŠ pro region Brno-venkov) 
Ordinační hodiny:
Po-Čt 07:30 – 16:00
Pá 07:30 – 14:00


Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.
Kohoutova 4 613 00 Brno
541 422 822
pppbrno.cz
Péče o předškoláky, žáky ZŠ, SŠ a SOU, péče o děti a žáky z kulturně odlišného prostředí PPP je určena dětem, které se svými schopnostmi,dovednostmi, prožíváním či chováním odlišují od vrstevníků (Předškolní oddělení, oddělení ZŠ, SŠ a VOŠ pro region Brno-město)  
Ordinační hodiny:
Po-Čt 07:30 – 16:00
Pá 07:30 – 14:00


Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.
Lomená 44 617 00 Brno (Areál Odborného učiliště a Praktické školy)
541 422 822
pppbrno.cz
Péče o předškoláky, žáky ZŠ, SŠ a SOU, péče o děti a žáky z kulturně odlišného prostředí PPP je určena dětem, které se svými schopnostmi,dovednostmi, prožíváním či chováním odlišují od vrstevníků (Předškolní oddělení, oddělení ZŠ, SŠ a VOŠ pro region Brno-město a Brno-venkov. 
Ordinační hodiny:
Po-Čt 07:30 – 16:00
Pá 07:30 – 14:00


Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.
Sládkova 45 613 00 Brno
548 526 802, 723 252 765
pppbrno.cz
Péče o předškoláky, žáky ZŠ, SŠ a SOU, péče o děti a žáky z kulturně odlišného prostředí Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 
Ordinační hodiny:
Po-Čt 08:00 – 16:30
Pá 07:30 – 14:00


Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.
Zachova 1 602 00 Brno
541 422 822
pppbrno.cz
Péče o předškoláky, žáky ZŠ, SŠ a SOU, péče o děti a žáky z kulturně odlišného prostředí PPP je určena dětem, které se svými schopnostmi,dovednostmi, prožíváním či chováním odlišují od vrstevníků (Předškolní oddělení, oddělení ZŠ, SŠ a VOŠ pro region Brno-město) 
Ordinační hodiny:
Po-Čt 07:30 – 16:00
Pá 07:30 – 14:00


Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Veveří 462/15 602 00 Brno
739 450 034
poradna@kpppb.cz
kpppb.cz
Problémy v oblasti výchovy a vzdělávání v mateřských školách a školách; Posouzení studijních předpokladů dítěte při volbě střední školy; Prevence rizikového chování; Rodinné problémy; Potíže v učení – neúspěšnost, neprospěch, ale i mimořádné nadání aj.  
Ordinační hodiny:
Po-Pá 08:00 – 16:30


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, p.o.
Kociánka 2801/6a 612 00 Brno
515 504 373, 515 504 375
skola-kocianka.cz
SPC poskytuje péči dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami, dlouhodobě a závažně nemocným, jejichž onemocnění ovlivňuje vzdělávání SPC poskytuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, konzultace s pedagogy, konzultace ohledně problémů při vzdělávání žáků, individuální péče (terapie) a další 
Ordinační hodiny:
Po-Út 06:30 – 15:00
St 06:30 – 16:30
Čt-Pá 06:30 – 15:00


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, p.o.
Štolcova 16 618 00 Brno
548 424 075
autistickaskola.cz/spc/
SPC je určeno pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (podmínkou poskytnutí služby je diagnóza PAS stanovená psychologem nebo psychiatrem) Služby: Psychologické vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření, konzultace s rodiči 
Ordinační hodiny:
Po 07:30 – 15:30
Út 07:30 – 17:00
St-Pá 07:30 – 15:30


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola a základní škola Brno, odloučené pracoviště Brno-Komárov
Lomená 530/44 617 00 Brno-Komárov
548 424 075
SPC je určeno pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (podmínkou poskytnutí služby je diagnóza PAS stanovená psychologem nebo psychiatrem) Služby: Psychologické vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření, konzultace s rodiči


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, p.o.
Šrámkova 419/1 638 00 Brno
548 520 786
spc.gellnerka.cz/subdom/spc/
Psychologické poradenství a péče o rodinu, psychologická diagnostika, řešení výchovných problémů, sociálně právní poradenství sluchově postižených a jejich rodin, speicálně pedagogická diangostika u dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, rozvoj českého znakového jazyka a další 


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola speciální, základní škola speciálí a praktická škola Ibsenka Brno, p.o.
Ibsenova 1 638 00 Brno
548 522 898, 548 220 231
hanak@ibsenka.cz
ibsenka.cz
Služby jsou poskytovány dětem, žákům a dospělým do 26 let s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadaní a s Downovým syndromem a jejich rodinám Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, poradenství, pomoc při inkluzi do škol běžného typu, sociálně právní pomoc 


Speciálně pedagogické centrum, Základní škola Brno, Sekaninova, p.o.
Husovická 14 614 00 Brno
545 241 414
spc@sekaninova.cz
zssekaninova.cz
SPC zajišťuje komplexní pedagogicko psychologickou péči dětem s mentálním postižením při jejich vzdělávání na všech stupních škol 


Pedagogicko – psychologická poradna, součást soukromé školy: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Mendlovo nám. 1/3 603 00 Brné Sídlo – Voroněžská 5, 616 00 Brno
543 216 135, 775 211 793
ppp@skolskykomplex.cz
skolskykomplex.cz
Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ 

Břeclav

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, p.o.
Bří. Mrštíků 30 690 02 Břeclav
519 373 996, 519 322 139
pppbreclav.cz
Diagnostika školní zralosti, diagnostika dětí předškolního věku z důvodu nerovnoměrného vývoje, diagnostika a intervence při adaptačních obtížích, doagnostika a pomoc s výukovými obtížemi či neprospíváním Diagnostika mimořádného nadání, výkonových charakteristik Poradenství a intervence dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ordinační hodiny:
Po-Pá 07:45 – 13:00

Hustopeče

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav odloučené pracoviště Hustopeče
Masarykovo nám. 1 693 24 Hustopeče
518 389 121, 518 389 122
pppbreclav.cz
Diagnostika školní zralosti, diagnostika dětí předškolního věku z důvodu nerovnoměrného vývoje, diagnostika a intervence při adaptačních obtížích, doagnostika a pomoc s výukovými obtížemi či neprospíváním Diagnostika mimořádného nadání, výkonových charakteristik Poradenství a intervence dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mikulov

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav odloučené pracoviště Mikulov
Náměstí 28 692 01 Mikulov
519 511 386
pppbreclav.cz
Diagnostika školní zralosti, diagnostika dětí předškolního věku z důvodu nerovnoměrného vývoje, diagnostika a intervence při adaptačních obtížích, doagnostika a pomoc s výukovými obtížemi či neprospíváním Diagnostika mimořádného nadání, výkonových charakteristik Poradenství a intervence dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

Hodonín

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, p.o.
P. Jilemnického 2854/2 695 01 Hodonín
518 606 411
ppphodonin.cz
Psychologická a speciálně-pedagogická diagnstika poruch učení, chování, školní zralosti, profesní orientace, mimořádného nadání Individuální konzultace v rámci prevence sociálně-patologických jevů – řešení šikany a vztahových problémů v kolektivu Děti, žáci, studenti  
Ordinační hodiny:
Po-Pá 07:30 – 16:00

Veselí nad Moravou

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín odloučené pracoviště Veselí nad Moravou, p.o.
Kollárova 1660 698 01 Veselí nad Moravou
518 324 112
ppphodonin.cz
Psychologická a speciálně-pedagogická diagnstika poruch učení, chování, školní zralosti, profesní orientace, mimořádného nadání Individuální konzultace v rámci prevence sociálně-patologických jevů – řešení šikany a vztahových problémů v kolektivu Děti, žáci, studenti 
Ordinační hodiny:
Po-Pá 07:00 – 15:30

Vyškov

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, p.o.
Jungmannova 2 682 01 Vyškov
517 348 706
opppvyskov.cz
Přispívají ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáhají jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporují u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízí poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí.
Ordinační hodiny:
Po-Pá 08:00 – 15:00

Blansko

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, odloučené pracoviště Blansko
Nad Čertovkou 17 678 01 Blansko
605 286 685
blansko@opppvyskov.cz
opppvyskov.cz
Přispívají ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáhají jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporují u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízí poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. 
Ordinační hodiny:
Po-Pá 08:00 – 15:00


Speciálně pedagogické centrum, Základní škola speciální Blansko, p.o.
Žižkova 27 678 01 Blansko
516 411 868
spc@blansko.net
zssblansko.cz/specialne-pedagogicke-centrum
Zaměření na děti, žáky a studenty se souběžným postižením více vadami; Psychologická a speicálně pedagogická diagnostika, rozvoj a pozitivní ovlivnění vývoje dítěte, sociálně právní pomoc 

Boskovice

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, odloučené pracoviště Boskovice
Štefánikova 2 680 01 Boskovice
721 754 139
boskovice@opppvyskov.cz
opppvyskov.cz
Přispívají ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáhají jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporují u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově. Rodičům nabízí poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí.  
Ordinační hodiny:
Po-Pá 08:00 – 15:00

Znojmo

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, p.o.
Jana Palacha 6 669 02 Znojmo
515 260 077
pppznojmo@skolyjm.cz
ppp-znojmo.cz
Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, disortografie, …); Nadání; Prevence Zajištněí především činnosti informační, diagnostické, poradenské, intervenční, preventivní a nápravné 

Kyjov

Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, p.o.
Školní 3208/51 697 01 Kyjov
518 612 054
info@mszskyjov.cz
mszskyjov.cz
Služby jsou poskytovány dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením 


Speciálně pedagogické centrum, Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, p.o.
Husova 574/29 697 01 Kyjov
518 612 803
spc.kyjov@tiscali.cz
skolazahumnykyjov.cz
Služby jsou poskytovány dětem, žákům a studentům s mentálním postižením  
Ordinační hodiny:
Po-Pá 07:45 – 14:00


Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín odloučené pracoviště Kyjov, p.o.
Nádražní 1333/34 697 01 Kyjov
518 615 082
ppphodonin.cz
Psychologická a speciálně-pedagogická diagnstika poruch učení, chování, školní zralosti, profesní orientace, mimořádného nadání Individuální konzultace v rámci prevence sociálně-patologických jevů – řešení šikany a vztahových problémů v kolektivu Děti, žáci, studenti 
Ordinační hodiny:
Po-Pá 07:30 – 16:00

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn