Další služby – Karlovarský kraj

Cheb

Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Tým terénní sociální rehabilitace a program podpory v samostatném bydlení Cheb
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=26&Itemid=123
Osobám se závažným duševním onemocněním diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10) trvání onemocnění (déle než dva roky) lidé s potřebou podpory ve více oblastech života 2. Osobám s potřebou včasné intervence lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Tým terénní sociální rehabilitace a program podpory v samostatném bydlení Cheb
Mánesova 265/13, Cheb, 350 02
770 198 821, 777 769 948, 778 407 859
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=26&Itemid=123
. Osobám se závažným duševním onemocněním diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10) trvání onemocnění (déle než dva roky) lidé s potřebou podpory ve více oblastech života 2. Osobám s potřebou včasné intervence lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění

Sokolov

Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Tým terénní sociální rehabilitace a program podpory v samostatném bydlení Sokolov
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01
778 528 291
polivkova@fokus-mb.cz
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=27&Itemid=123
Osobám se závažným duševním onemocněním diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10) trvání onemocnění (déle než dva roky) lidé s potřebou podpory ve více oblastech života 2. Osobám s potřebou včasné intervence lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Podporované zaměstnávání (IPS) Karlovarsko
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=48&Itemid=123
Podporované zaměstnávání IPS pomáhá lidem pracovat na běžných pracovních místech, která si sami zvolí. Mezi základní principy IPS patří především otevřenost každému, kdo chce pracovat, nápomoc při rozhodování klienta, rychlost hledání práce i individuální dlouhodobá podpora.


Denní centrum Matřídouška, o.p.s. – sociálně terapeutická dílna Sokolov
K.H. Borovského 1267, 356 01 Sokolov
352 668 385
stdsokolov@opschodov.cz
dcmat.cz/STD_Sokolov.html
Provozní doba:
Po – pá od 7,00 – 15,30 hod.


Denní centrum Matřídouška, o.p.s. – Denní stacionář Sokolov
Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov
722 095 263, 722 095 242
info@dcmat.cz
dcmat.cz/DS_sokolov.html
Provozní doba:
Poí – pá od 6,00 – 15,30 hod.


Denní centrum Matřídouška, o.p.s. – Odlehčovací služba Sokolov
Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov
722 095 263, 722 095 242
info@dcmat.cz
dcmat.cz/odlehcovaci_charakteristika.html
Odlehčovací služba nabízí možnost krátkodobé pomoci, kdy si rodič nebo opatrovník může na několik dnů od náročné péče odpočinout. Krátkodobý pobyt nabízí například možnost volného víkendu, který lze využít k rekreaci a odpočinku. Pobyty v průběhu týdne umožňují klidné vyřizování úředních záležitostí a nabízejí i možnost zapojení se do kulturního a společenského života. Pobytová odlehčovací služba pomáhá pečujícím rodinám zvládat nelehké břemeno domácí péče.

Loučky

Oáza klidu, o.p.s.
Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky
777 175 188
loucky.oazaklidu@email.cz
oazaklidu.cz/index.php?lang=cs
Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvoření skutečného domova seniorům i dospělým, kteří jsou v důsledku chronického duševního či zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých. Naším nejvyšším posláním je zachování soukromí a lidských práv našich klientů, stejně jako morální právo na prostý život plný jistot a vlastních voleb.

Chodov

Denní centrum Matřídouška, o.p.s. – sociálně terapeutická dílna Chodov
Tovární 223, 357 35 Chodov
352 678 140
stdchodov@opschodov.cz
dcmat.cz/STD_Chodov.html
Provozní doba
Po – pá od 7,00 – 15,30 hod.


Denní centrum Matřídouška, o.p.s. – Denní stacionář Chodov
Školní 737, 357 35 Chodov
352 665 992, 607 718 345
info@dcmat.cz
dcmat.cz/DS_chodov.html
Provozní doba:
Po – pá od 6,00 – 15,30 hod.

Cheb

Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Centrum duševního zdraví Cheb
Mánesova 265/13, Cheb 350 02
770 171 122
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=50&Itemid=123
Poskytujeme komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace. Snažíme se také spolupracovat s rodinnými příslušníky a okolím klienta.
Provozní doba:
8:00 – 16:00 hodin


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Podporované zaměstnávání (IPS) Karlovarsko
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=48&Itemid=123
Podporované zaměstnávání IPS pomáhá lidem pracovat na běžných pracovních místech, která si sami zvolí. Mezi základní principy IPS patří především otevřenost každému, kdo chce pracovat, nápomoc při rozhodování klienta, rychlost hledání práce i individuální dlouhodobá podpora.


Dílny Joker, z.s. – Chráněné dílny Cheb
Karlova 17, 350 02 Cheb
355 327 008, 737 215 481, 737 285 983
dilnyjoker@seznam.cz
dilnyjoker.cz
Posláním naší organizace je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti, nabídnout jim smysluplnou činnost, další vzdělávání a plnohodnotné trávení volného času. Každý má právo na „normální“ život.


Dílny Joker, z.s. – Chráněné dílny Cheb
Hradební 22, 350 02 Cheb
355 327 008, 737 215 481, 737 285 983
dilnyjoker@seznam.cz
dilnyjoker.cz
Posláním naší organizace je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti, nabídnout jim smysluplnou činnost, další vzdělávání a plnohodnotné trávení volného času. Každý má právo na „normální“ život.

Karlovy Vary

Denní centrum Žirafa, z.s.
Gagarinova 506/20, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
602 535 366
renatakunesova@seznam.cz
dennicentrumzirafa.cz
Nabízíme komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, tzn. klientům s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra.


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Tým terénní sociální rehabilitace a program podpory v samostatném bydlení Karlovy Vary
Plzeňská 1445/11, Karlovy Vary, 360 01
773 779 114, 777 544 284, 771 124 986
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=25&Itemid=123
Komu jsou tyto služby určeny? 1. Osobám se závažným duševním onemocněním diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10) trvání onemocnění (déle než dva roky) lidé s potřebou podpory ve více oblastech života 2. Osobám s potřebou včasné intervence lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Centrum sociální rehabilitace Karlovy Vary
Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary (Penzion Hestie)
773 779 114, 777 544 284
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=28&Itemid=123
Komu jsou tyto služby určeny? 1. Osobám se závažným duševním onemocněním diagnostické okruhy (F2, F3, eventuelně F4 a F6 dle MKN 10) trvání onemocnění (déle než dva roky) lidé s potřebou podpory ve více oblastech života 2. Osobám s potřebou včasné intervence lidé s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění lidé v raných fázích závažného duševního onemocnění


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary
Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary (Penzion Hestie)
775 562 060, 770 188 322
fialova@fokus-mb.cz
slezakova@fokus-mb.cz
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=29&Itemid=123
Služba je určena pro dospělé osoby se závažným duševním onemocněním (dg. okruhy F2, F3,eventuálně F4 a F6 dle MKN 10), kteří mají o službu zájem, a služba jim byla doporučena pracovníky terénního týmu.
Provozní doba:
Po – pá: 7:30 – 15:30


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Podporované zaměstnávání (IPS) Karlovarsko
Plzeňská 1445/11, 360 01 Karlovy Vary
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=48&Itemid=123
Podporované zaměstnávání IPS pomáhá lidem pracovat na běžných pracovních místech, která si sami zvolí. Mezi základní principy IPS patří především otevřenost každému, kdo chce pracovat, nápomoc při rozhodování klienta, rychlost hledání práce i individuální dlouhodobá podpora.


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Centrum duševního zdraví Karlovy Vary
Plzeňská 1445/11, Karlovy Vary 360 01
770 131 275
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=51&Itemid=123
Poskytujeme komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace. Snažíme se také spolupracovat s rodinnými příslušníky a okolím klienta.
Provozní doba:
8:00 – 16:00 hodin


Fokus Mlada Boleslav z.s. – Karlovarský kraj – Chráněné bydlení Karlovy Vary
Anglická 269/24, Karlovy Vary, 360 01
770 131 275
fokus-mb.cz/index.php/component/sluzbyklienti/?id2=53&Itemid=123
Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav z.s.poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou zaměřeny primárně na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn