Pedagogicko-psychologické poradny – Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o.
Žižkova 1154, 741 01 Nový Jičín
556 771 144
info@pppnj.cz
Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže, a to od zahájení předškolní docházky do MŠ až po ukončení docházky na školách středních nebo na VOŠ.

Kopřivnice

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. – odloučené pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12 , Kopřivnice
556 879 635
detas.kopr@pppnj.cz
Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže, a to od zahájení předškolní docházky do MŠ až po ukončení docházky na školách středních nebo na VOŠ.

Bílovec

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o. – odloučené pracoviště Bílovec
Příkopní 291/4, Bílovec
730 584 954
detas.bilovec@pppnj.cz
Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže, a to od zahájení předškolní docházky do MŠ až po ukončení docházky na školách středních nebo na VOŠ.

Frýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
Palackého 130, 738 01 Frýdek-Místek
558 432 084
pppfrydekmistek@pppfm.cz
Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. I. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika II. Psychologická a speciálně pedagogická intervence III. Informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace


Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
558 644 750
pppfrydekmistek@pppfm.cz
Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. I. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika II. Psychologická a speciálně pedagogická intervence III. Informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace

Třinec

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek – odloučené pracoviště Třinec
Třinec, Máchova 643
558 334 541
ppptrinec@pppfm.cz
Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. I. Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika II. Psychologická a speciálně pedagogická intervence III. Informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace

Ostrava

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava – Zábřeh
Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh
553 810 700, 553 810 701, 733 165 151
posta-zabreh@ppp-ostrava.cz
Vyšetření školní zralosti, vřazenído přípravné třídy, vyšetření specifických poruch učení, vyšetření rozumových schopností, vyšetření profesní orientace, reedukace, poradenství – služby pro předškolní děti, žáky ZŠ, SŠ, rodiče i učitele


Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava – Zábřeh – odloučené pracoviště Ostrava – Poruba
17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba
553 810 750, 553 810 751 733 165 152, 733 165 153
posta-poruba@ppp-ostrava.cz
Vyšetření školní zralosti, vřazenído přípravné třídy, vyšetření specifických poruch učení, vyšetření rozumových schopností, vyšetření profesní orientace, reedukace, poradenství – služby pro předškolní děti, žáky ZŠ, SŠ, rodiče i učitele

Bruntál

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, p.o.
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
554 717 737
info@pppbruntal.cz
Pedagogicko – psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Krnov

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, p.o. – odloučené pracoviště Krnov
Soukenická 137/27, 794 01 Krnov
554 612 395
Pedagogicko – psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Karviná

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
Víta Nejedlého 591, 734 01 Karviná
597 582 370
poradna@pppkarvina.cz
PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.: psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění diagnostika specifických poruch učení a chování kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru posouzení studijních předpokladů individuální konzultace s rodiči individuální konzultace s učiteli metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP) Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Bohumín

Pedagogicko-psychologická poradna Bohumím – detašované pracoviště PPP Karviná
v areálu Gymnázia Františka Živného na ulici Jana Palacha 795, Bohumín
734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz
PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.: psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění diagnostika specifických poruch učení a chování kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru posouzení studijních předpokladů individuální konzultace s rodiči individuální konzultace s učiteli metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP) Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Český Těšín

Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín – detašované pracoviště PPP Karviná
Frýdecká 689/30, Český Těšín
591 144 371, 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz
PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.: psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění diagnostika specifických poruch učení a chování kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru posouzení studijních předpokladů individuální konzultace s rodiči individuální konzultace s učiteli metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP) Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Havířov

Pedagogicko-psychologická poradna Havířov – detašované pracoviště PPP Karviná
v budově učiliště Školní (SŠŘS Školní) na ulici Opletalova 5, Havířov-Šumbark
597 582 372
havirov@pppkarvina.cz
PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.: psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění diagnostika specifických poruch učení a chování kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru posouzení studijních předpokladů individuální konzultace s rodiči individuální konzultace s učiteli metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP) Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Orlová

Pedagogicko-psychologická poradna Orlová – detašované pracoviště PPP Karviná
v budově Gymnázia a Obchodní akademie, Masarykova třída 1313, Orlová – Lutyně
597 582 371
orlova@pppkarvina.cz
PPP nabízí ve své hlavní činnosti řadu psychologických a speciálně pedagogických služeb jako např.: psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy posouzení úrovně školní zralosti a doporučení ke zlepšení školní připravenosti dětí před nástupem do 1. třídy orientační i komplexní vyšetření školní zralosti, posouzení vhodnosti odkladu školní docházky diagnostiku výchovných a výukových obtíží, doporučení vhodných metod či podpůrných opatření k jejich zmírnění diagnostika specifických poruch učení a chování kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru posouzení studijních předpokladů individuální konzultace s rodiči individuální konzultace s učiteli metodické vedení výchovných poradců (VP) a koordinátorů inkluze metodické vedení školních metodiků prevence (ŠMP) Služby, které PPP poskytuje, jsou bezplatné.

Opava

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, p.o.
Rybí trh 177/8, Opava 746 01
553 62 27 68, 553 62 57 36
posta@pppopava.cz
Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením. – Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Hlučín

Pedagogicko-psychologická poradna Hlučín – detašované pracoviště PPP Opava
Gen.Svobody 8, Hlučín
595 043 110
ppp.hlucin@seznam.cz
Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením. – Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Vítkov

Pedagogicko-psychologická poradna Vítkov – detašované pracoviště PPP Opava
ZŠ Vítkov nám.J. Zajíce 1, Vítkov
556 300 574
ppp.vitkov@centrum.cz
Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školským a školským zařízením. – Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn