Krizová centra – Plzeňský kraj

Plzeň

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Diecézní charity Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
ic@dchp.charita.cz
dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/intervencni-centrum-plzenskeho-kraje/
Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím.


Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
777 167 004
ic@dchp.charita.cz
dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/terenni-krizova-sluzba/
Posláním Terénní krizové služby je poskytování krizové pomoci, která zahrnuje okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. Působí na území Plzeňského kraje, nonstop a bezplatně. Pracovníci pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím. Naše činnost umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje okolí. Dále poskytujeme informace o tom, jak v situaci postupovat, aby dopady krizové životní události byly co nejmírnější.


Plus pro lidi v krizové situaci – Diakonie Západ
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
377 223 221, 733 414 421
plus@diakoniezapad.cz
diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-v-nouzi/plus-pro-lidi-v-krizove-situaci/


Archa pro rodiny s dětmi
Prokopova 17, Plzeň 301 00
733 614 645
rodina.zapad@diakonie.cz
V rámci krátkodobé podpory – krizové intervence nabízíme – krizovou intervenci s rodinou, se členem rodiny – informační servis – zprostředkování dalších služeb – kontakt s institucemi ve prospěch klienta – doprovod dítěte v zátěžových situacích


Linka důvěry a psychologické pomoci
Zábělská 43, Plzeň 312 00
377 462 312, 605 965 822
ld.plzen@atlas.cz
Telefonická krizová pomoc a základní sociální poradenství

Tachov

K-centrum Tachov
Rokycanova 131, 347 01, Tachov
373 034 023, 608 656 539
vs.kc.tachov@kotec.cz
kotec.cz/regiony/tachov

Ledce

Telefonická krizová pomoc Ledovec
Ledce 1, 330 14 Ledce
739 055 555, 373 034 455
ld@ledovec.cz
ledovec.cz
Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami.
Provozní doba:
Každý den od 8.00 do 24.00 hodin.

 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn