Dětští psychologové – Praha

LOGO Centrum Praha
Karlovo náměstí 15 120 00, Praha
517 578 322, 603 484 077
logo.praha@logoped.cz
https://www.moje-klinika.cz/pracoviste-praha
Terapeutická pomoc Terapeutickou pomoc posykutujeme lidem se zdravotními problémy a lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. + i např. diagnostika PAS, trénink kognitivních schopnost


Dětské krizové centrum
Dětský domov Charlotty Masarykové U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
257 920 303
ddzbraslav.cz/?page_id=12


Mgr. Ladislava Doležalová
Ostrovského 253/3, Praha 5 – Anděl
psychoterapie-andel.cz
Individuální, párová a rodinná terapie, práce se závažně nemocnými či handicapovanými dětmi i dospělými a jejich rodinami, včetně provázení rodin po ztrátě jednoho z členů, diagnostika raného psychomotorického vývoje dětí ( 0-3 roky).Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna


Mgr. Kateřina Santlerová
Ostrovského 253/3, Praha 5 – Anděl
psychoterapie-andel.cz
Psychodiagnostiku dětí a dospívajících, poradenství pro rodiče, podpůrnou individuální psychoterapii, krizovou intervenci či doprovázení při zvládání somatického onemocnění u dětí, zejména diabetu 1.typu a jiných endokrinologických onemocnění. Orientuji se v problematice potíží s otěhotněním, umělého oplodnění, rizikového těhotenství apod.


Mgr. Jana Růžičková
Ostrovského 253/3, Praha 5 – Anděl
psychoterapie-andel.cz
Nabízím individuální psychoterapii převážně pro děti. Dále pak rodinné poradenství, individuální terapii pro dospívající i dospělé, krizovou intervenci, doprovázení složitou životní situací – např. rodinné/partnerské nesnáze, somatické onemocnění, diagnostiku.


Mgr. Irena Beranová
Ostrovského 253/3, Praha 5 – Anděl
psychoterapie-andel.cz
Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících – péči hradí zdravotní pojišťovna. Okruhy obtíží- obtíže v rámci rodinného systému, rozchody rodičů, školní neúspěšnost, poruchy chování a učení, školní zralost, poruchy autistického spektra, dlouhodobé onemocnění atd.


PhDr. Šárka Gjuričová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 475, 224 433 478
info@rodinnaterapie.cz
fnmotol.cz
FN Motol – Centrum rodinné terapie,


PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková, PhD.
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 840, 224 433 842
fnmotol.cz
FN Motol – DĚTSKÁ psychiatrická ambulance


PhDr. Jaroslava Fabíková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 843
fnmotol.cz
Dětská psychologie.


Mgr. Martina Nečasová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 842
fnmotol.cz
Dětská psychologie.


Mgr. Lucie Bernášková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
23 201 020
info@inep.cz
inep.cz
specializuje se především na psychologickou diagnostiku dětí, + psycholožka na dětském psychiatrickém oddělení FN Motol, KBT výcvik


Mgr. Natálie Fousková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 01
26 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí


Mgr. Jana Venclová
Mgr. Jana Vanclová psychologická ordinace pro děti a dospělé Na dlouhém lánu 563/11 Praha 6, 16000
251 097 283, 728 273 092
Psychoterapie a poradenství pro děti a dospělé.


Mgr. Lucie Sušická
NITRANSKÁ 1459/11, PRAHA 3
SMS kontakt: 607691975
lucie@susicka.info
susicka.info
Zajišťuje komplexní psychologické služby pro dospělé, děti, párovou a rodinnou terapii. Mj. adiktologoie, psychosomatické obtíže.Jsme smluvním partnerem VZP. Klienti ostatních pojišťoven si služby hradí.


Mgr. Lucie Michálková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
29 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí, orientace v dětské neurologii, logoterapie


Dětské krizové centrum
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. Sídlo: V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 – Michle
241 480 511 nebo 777 664 672
ambulance@ditekrize.cz
ditekrize.cz
děti týrané či sexuálně zneužívané děti traumatizované jakoukoliv ohrožující situací (přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda aj.) děti traumatizované přítomností při ohrožení jiné osoby (přepadení, fyzický útok, domácí násilí, dopravní nehoda aj.) děti úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s neurotickými poruchami děti s poruchami emocí či chování, včetně sebepoškozování, suicidálních tendencí děti s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.) děti s vývojovými psychickými poruchami dospělé osoby bez ohledu na věk, vystavené traumatizujícím okolnostem, zejména výše vymezeným, a to v přítomné době i v minulosti děti a dospělé osoby ohrožené důsledky traumatizace – s rizikem sebepoškozování, sebedestruktivních tendencí, s masivní úzkostí apod.


Mgr. Pavla Hodková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84 + Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
224 438 036
psychologie.p3@gmail.com
fnmotol.cz
psychologie-praha3.cz
Individuální psychoterapie dětí, dospívajících, dospělých, rodinná terapie, diagnostika


Mgr. Klára Benešová
Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
220 511 505
psychologie.p3@gmail.com
psychologie-praha3.cz
Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, diagnostika


Mgr. Mariana Botková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
222 201 020
info@inep.cz
inep.cz
V INEPu se specializuje na psychoterapeutickou a poradenskou práci dětem a jejich rodinám. Možné využívání relaxačních technik.


Mgr. Ludmila Filipová
Poliklinika Malešice Plaňanská 1 Praha 10
608 079 028
lida.filipova@gmail.com
enfant.webnode.cz
Klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a jejich rodiny (poruchy příjmu potravy, Obezita a nadváha Úzkostné poruchy Problémy v kontaktu s vrstevníky – oběť šikany, outsider v kolektivu, nedostatek vhodných vrstevnických vazeb Problémy v kontaktu s rodiči Problémy v partnerských vztazích Enurézy psychogenního charakteru) Obstipace s psychogenní nadstavbou Subdepresivní ladění a mírné formy deprese Emočně týrané děti Psychosociální problematika u chronicky nemocných pacientů např. diabetiků a jiných


Mgr. Kamila Wawroszová
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
233 351 741 (po – pá 9:00 – 16:00)
wawroszova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz/
Klinická psychologie dětí a dospívajících se zaměřením na diagnostiku, neuropsychologickou diagnostiku, výchovné poradenství a krizovou intervenci


PhDr. Gražina Kokešová Kleinová
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
233 351 741 (po – pá 9:00 – 16:00)
kleinova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
Dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka specializující se na rodinnou terapii a nedirektivní terapii hrou v rámci paliativní a pozůstalostní péče u dětí a dospívajících


MONADA spol. s r.o.
Střelničná 1861/8a, Praha 8
objednávky pevná: +420 272 940 401 objednávky mobil: +420 736 750 927
klinika@monada.cz
monada.cz/psychologie/
Nabízíme spektrum psychologické péče pro děti a rodiče se zaměřením na: výchovné obtíže, vztahové a rodinné problémy, výukové obtíže, posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia, kariérové poradenství, osobnostní růst.


NAUTIS
Na Truhlářce 24, Praha 8 – Libeň Na Zátorách 8, Praha 7 – Holešovice
777 703 417
terapie@nautis.cz
nautis.cz/cz
TERAPIE DĚTÍ A DOSPĚLÝCH Poskytujeme terapeutické služby lidem s autismem a jejich osobám blízkým.


PhDr. Miloš Kajuk
Ulice: Kaprova 14 Obec: Praha 1 – Staré Město PSČ: 110 00
222 313 613
Psychologická ordinace pro dospělé a děti


PhDr. Dagmar Pechová
Kartouzská 204/6, 150 98 Praha 5 – Smíchov
237 837 328
detskypsycholog-pechova.cz
dětský klinický psycholog, vývojové problémy a výchovné otázky obtíže ve škole – poruchy učení, vztahové problémy, adaptační problémy ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou psychosomatické obtíže (enuréza – pomočování, enkopréza – neudržení stolice, chronické onemocnění, bolest, nevolnosti atd.) trauma, velký stres, fobie, pocity úzkosti atd. problémy v rodině, situace po rozvodu, problémy s vrstevníky poradenská činnost – výběr povolání a mnoho dalšího


PhDr. BERNADETA BECHYŇOVÁ
Ostrovského 3 Praha 5 – Anděl
721 963 471
bechynova-psycholog.cz
Klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a jejich rodiny, i dospělé


Mgr. Kristýna Kopečná
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
267 162 575
fnkv.cz/psychologie.php
Práce psychologa na tomto pracovišti je zaměřena na péči o hospitalizované pacienty a o pacienty navštěvující naše ambulance. Součástí psychologické péče o děti jsou také konzultace s rodiči, příp. spolupráce s odborníky dalších profesí (psychiatr, sociální pracovnice, učitelé). K častým obtížím, se kterými se zde setkáváme, patří: bolesti břicha a hlavy nejasného původu problémy s usínáním a noční děsy problémy s pomočováním, enkopréza gastrointestinální obtíže poruchy příjmu potravy ¨


Mgr. et Mgr. Alžběta Arthoferová,
Ambulance dětské klinické psychologie
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, pavilon A1, 1.patro
e-mail: alzbeta.arthoferova@ftn.cz,
tel.: 261 083 277 (Út-Čt)

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn