Psychologové – Středočeský kraj

Mělník

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Bezručova 715 276 01 Mělník
315 670 511, 731 947 512
adiktologickecentrum.cz/kontakt/1-melnik
služby poskytované osobnám závislým na návykových látkách či návykovém chování (gambling) Individuální a skupinová terapie Intenzivní práce s rodinou Farmakoterapie Substituční léčba (Mělník, Kolín) Prevence relapsu a doléčování Krizová intervence Informační servis Sociální poradenství Laboratorní vyšetření


Mgr. Jan Haase
Ordinace klinické psychologie Mělník Vodárenská 3827, Mělník, 276 01
775 511 726
info@janhaase.cz
janhaase.cz/index.php
zaměření na: psychoterapií dospělých a mladistvých klientů a částečně i práci s dětmi s ADHD či obecně s poruchami pozornosti. V práci s dětmi či dospělými s poruchami pozornosti, ať už v souvislosti se syndromem ADHD, po mozkových traumatech či mrtvicích, jsem využíval EEG biofeedbacku a Cogmed tréninku pracovní paměti.


Mgr. Leoš Vítek
Medic point, Vodárenská 3827 276 01 Mělník
775 511 726
info@janhaase.cz
medicpoint.cz/www.medicpoint.cz/vitejte/zdravy-zivotni-styl-sebepoznani-osobnostni-rust-a-podpora-v-naro/index.html
Nabízím kompletní psychologickou diagnostiku dospělých, dále psychoterapeutickou péči pro dospělé.


PhDr. Drahuše Široká
Pražská 528 276 01 Mělník
315 639 207
drahuse.siroka@email.cz
Klinická psychologie

Kolín

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Na Pustině 1068 Kolín II PSČ 280 02
733 193 646
adiktologickecentrum.cz/kontakt/10-kolin
služby poskytované osobnám závislým na návykových látkách či návykovém chování (gambling) Individuální a skupinová terapie Intenzivní práce s rodinou Farmakoterapie Substituční léčba (Mělník, Kolín) Prevence relapsu a doléčování Krizová intervence Informační servis Sociální poradenství Laboratorní vyšetření


Mgr. Tomáš Vilimovský
Klinická psychologie neuropsychologie a psychoterapie pro děti a dospělé Zborovská 995 Vstup z ulice V lomu 280 02 Kolín
725 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologiekolin.cz
Klinická psychologie, neuropsychologie, psychoterapie


PhDr. Jana Bendová Ph.D
Klinická psychologie neuropsychologie a psychoterapie pro děti a dospělé Zborovská 995 Vstup z ulice V lomu 280 02 Kolín
726 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologiekolin.cz
Klinická psychologie a psychoterapie pro děti a rodiny


Oblastní nemocnice Kolín – Klinická psychologie – ambulance pro dospělé
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje Pavilon L (onkologie) Žižkova 146, 280 02 Kolín III
606 020 357
livia.simkova@nemocnicekolin.cz
nemocnicekolin.cz/klinicka-psychologie/d-2289/p1=2120
Ambulance klinické psychologie zajišťuje klinickou psychologickou diagnostickou a psychoterapeutickou péči dospělým pacientům. Psychologickou diagnostikou lze zmapovat kognitivní funkce a jejich možné deficity, popsat osobnostní rysy, poukázat na rozvoj psychózy a jiné. V návaznosti na psychologickou diagnostiku zajišťujeme poradenství a psychoterapii pacientům a jejich rodinám, přícházejících s celým spektrem psychologických obtíží, které mohou souviset s rozvojem duševních a somatických onemocnění.


PhDr. Mgr. Tereza Baštová
Jablonského 634 280 02 Kolín 5 – Zálabí
774 764 949, 321 728 246
tereza.bastova@dike.cz
psychologie-zdravi.cz
upevnění duševního a tělesného zdraví a celkové harmonie osobnostního rozvoje psychosomatických obtíží psychických obtíží různého charakteru komunikace se sebou samým i se světem vztahů, partnerství, rodiny zvládání stresů, krizí intelektových , emočních a osobnostních předpokladů při volbě školy či pro výkon profese subjektivních pocitů změn v kognitivní oblasti v produktivním věku či stárnutí (pozornost, paměť) neurorehabilitace – ovlivňování těch funkcí mozku, které byly narušeny patologickým procesem v důsledku onemocnění mozku

Mníšek pod Brdy

ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Včelník 1070 Mníšek pod Brdy PSČ 252 10
602 651 337
adiktologickecentrum.cz/kontakt/11-oat-mnisek-pod-brdy
služby poskytované osobnám závislým na návykových látkách či návykovém chování (gambling) Individuální a skupinová terapie Intenzivní práce s rodinou Farmakoterapie Substituční léčba (Mělník, Kolín) Prevence relapsu a doléčování Krizová intervence Informační servis Sociální poradenství Laboratorní vyšetření

Dobřichovice

Mgr. Danuše Jandourková
Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice 5. května 15 252 29 Dobřichovice
Telefon +420 723 603 600 Pevná linka +420 257 713 076
info@ckp-dobrichovice.cz
ckp-dobrichovice.cz
poskytuje rodinnou, párovou a individuální psychoterapii a psychologické poradenství. Je součástí týmu, který provádí psychosomatická vyšetření a zodpovídá dotazy k psychosomatickému vyšetření. Práce s onkologickými pacientkami, při problémech s otěhotněním, problematika mentální anorexie.


Mgr. Barbora Bučková
Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice 5. května 15 252 29 Dobřichovice
Telefon +420 723 603 600 Pevná linka +420 257 713 076
info@ckp-dobrichovice.cz
ckp-dobrichovice.cz
V CKP Dobřichovice poskytuje individuální psychoterapii zaměřenou především na práci s dětmi. Výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Je klinickým psychologem v předatestační přípravě.

Jirny

Mgr. Kříž Michal
Tovární 19, 250 90 Jirny
228 805 848
psychologie.czp@jirny.com
jirny.com./index.php?p=odborna-pracoviste&p2=klinicka-psychologie
Klinický psycholog s KBT výcvikem. Věnuje se mj. i operativní psychologii AČR. OBLASTI ŘEŠENÍ: Úzkost a obavy, trauma v životě, nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.). oblast vztahová, osobní růst, asertivita, prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).


Mgr. Pospíšilová Kateřina, DiS
Tovární 19, 250 90 Jirny
229 805 848
psychologie.czp@jirny.com
jirny.com./index.php?p=odborna-pracoviste&p2=klinicka-psychologie
OBLASTI ŘEŠENÍ: Úzkost a obavy, trauma v životě, nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.). oblast vztahová, osobní růst, asertivita, prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).


Mgr. et Mgr. Vyskočilová Jana
Tovární 19, 250 90 Jirny
230 805 848
psychologie.czp@jirny.com
jirny.com./index.php?p=odborna-pracoviste&p2=klinicka-psychologie
KBT psychoterapie, klinická psycholožka OBLASTI ŘEŠENÍ: Úzkost a obavy, trauma v životě, nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.). oblast vztahová, osobní růst, asertivita, prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).

Nymburk

PhDr. Jana Hospodková Klinický psycholog
Poliklinika Okružní 2160 (2. patro) 288 02 Nymburk
725 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologienymburk.cz
Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.


PhDr. Jana Bendová Ph.D Klinický psycholog
Poliklinika Okružní 2160 (2. patro) 288 02 Nymburk
726 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologienymburk.cz
Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.


Mgr. Milena Strnadová Psycholog ve zdravotnictví
Poliklinika Okružní 2160 (2. patro) 288 02 Nymburk
727 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologienymburk.cz
Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.


Mgr. Lucie Husová Psycholog ve zdravotnictví
Poliklinika Okružní 2160 (2. patro) 288 02 Nymburk
728 322 635
ordinacepsychologie@gmail.com
psychologienymburk.cz
Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních chorob. Provádíme klinicko-psychologická vyšetření, neuropsychologickou diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii u dětských i dospělých pacientů.

Beroun

Magdaléna o.p.s
Magdaléna, o.p.s. Včelník 1070 252 10 Mníšek pod Brdy Adiktologická ambulance Příbram Magdaléna-Příbram Žežická 193, 261 01 Příbram VII. + Beroun
info@magdalena-ops.cz
vavrincova@magdalena-ops.cz
cas.pb@magdalena-ops.cz
magdalena-ops.eu/cz
Služby pro závislé.


PhDr. René Zahradníková
Husovo nám. 37 266 01 Beroun
311 612 562
klinická psychologie

Slaný

Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ
Ordinace klinické psychologie Wilsonova 585 Slaný 274 01
735 055 069
saifrtova@volny.cz
psychologslany.cz/index_sl.html
Klinická psycholožka, zkušenosti z rodinné poradny a psychiatrické léčebny mj.


Mgr. Ivona Matějů
Ordinace klinické psychologie Wilsonova 585 Slaný 274 01
736 055 069
saifrtova@volny.cz
psychologslany.cz/index_sl.html
Klinická psycholožka, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik SUR.


PhDr. Andrea Kalinová
Ordinace klinické psychologie Wilsonova 585 Slaný 274 01
737 055 069
saifrtova@volny.cz
psychologslany.cz/index_sl.html
Klinická psycholožka, diagnostika i psychoterapie s dospělými klienty. Absolvovala hlubinně orientovaný výcvik. Mj. rodinná terapie.

Kladno

Mgr. Hana Fechtnerová
Psychologická ordinace – Mgr. Hana Fechtnerová Římská 2846 Kladno, 27204
312 267 917
klinická psychologie, soudní lékař


Mgr. Květuše Kšírová Klinický psycholog
Mgr. Květuše Kšírová Klinický psycholog Petrohradská 3414 272 04 Kladno
731 170 212
ksirova@seznam.cz
mestokladno.cz/mgr-kvetuse-ksirova-klinicky-psycholog/os-200086
Předškolní děti (3 – 6 let) Děti školního věku (7 – 14 let) Mládež (15 – 18 let) Dospělí (18 a více let), ambulantní léčba


Mgr. Milada Kroutilová
Vančurova 1548 272 01 Kladno
312 606 111
nemocnicekladno.cz/oddeleni/spolecne-obory/klinicka-psychologie
Klinický psycholog Oblastní nemocnice Kladno, pro dospělé pacienty


Mgr. Andrea Sakalová
Vančurova 1548 272 01 Kladno
313 606 111
nemocnicekladno.cz/oddeleni/spolecne-obory/klinicka-psychologie
Klinický psycholog Oblastní nemocnice Kladno, pro dospělé pacienty. OKRUHY Nízké sebevědomí, komunikační a vztahové obtíže – rodinné, partnerské. Ztráta smyslu života, vyhoření, deprese. Úzkostné stavy, panické ataky. Psychosomatické obtíže. Traumatické zkušenosti, zvládání náročných životních situací.


Mgr. Miroslav Šubrt
Vančurova 1548 272 01 Kladno
314 606 111
nemocnicekladno.cz/oddeleni/spolecne-obory/klinicka-psychologie
Klinický psycholog Oblastní nemocnice Kladno, pro dospělé pacienty OKRUHY: V rámci psychoterapie s hledáním identity a životního smyslu, přijetím sebe sama, pocity smutku a nespokojenosti, úzkostmi, problémy v komunikaci s lidmi, partnerskými, rodinnými a sexuálními problémy, závislostmi, vypořádáním se s traumatickými zážitky, děsivými sny, psychosomatickými obtížemi, spirituálními problémy, se sladěním pracovního a osobního života apod. Obecně je možné pracovat na celkovém osobnostním rozvoji, na lepším uvědomování si vlastních potřeb a možností jejich naplňování.


Mgr. Judita Trenklerová
Vančurova 1548 272 01 Kladno
315 606 111
nemocnicekladno.cz/oddeleni/spolecne-obory/klinicka-psychologie
Klinický psycholog Oblastní nemocnice Kladno, pro dospělé pacienty


PhDr. Jitka Řehulková
Mánesova 1766 27201 Kladno
312 241 301
Klinická psychologie.

Kralupy nad Vltavou

MGR. KATEŘINA HOLLÁ, PH.D. Klinický psycholog a psychoterapeut
Nemocnice Kralupy nad Vltavou, 2. patro Mostní 934 278 01, Kralupy nad Vltavou
603 243 603
hollka@gmail.com
hollka.com
Partnerská problematika Mateřství a rodičovství Sexuální problematika Individuální problematika (úzkost a strach, psychosomatické problémy, sebevědomí, single život atd.)

Kostelec nad Černými lesy

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú,
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
702 090 603
http://www.modredvere.cz/cz/modre-dvere-kostelec-nad-cernymi-lesy
V ordinaci klinického psychologa poskytujeme ambulantní klinicko-psychologické služby diagnostické i psychoterapeutické pro pacienty všech věkových skupin bez omezení diagnóz. Služby jsou v případě zdravotní indikace hrazené ze zdravotního pojištění pacienta. Další služby: psychoterapie (individuální, rodinná, párová, skupinová), supervize.

Stará Boleslav

Mgr. Libuše Čížková
Jiřího Wolkera 503/3 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
326 902 112
Provozuji psychologickou a psychoterapeutickou ordinaci. Řeším problematiku mezilidských vztahů a zajišťuji osobnostní poradenskou činnost

Říčany

Mgr. Olga Lacinová
E. Beneše 339/25, 251 01 Říčany
774 974 898
Psychologická ordinace pro děti i dospělé.

Klecany

Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
283 088 111
nudz.cz
úzkostné poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy, kognitivní poruchy, osobnostní poruchy


doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Topolová 748, 250 67 Klecany
283 088 222
marek.preiss@nudz.cz
nudz.cz/lecebna-pece/klinicka-psychologie/profil/
Klinický psycholog v rámci Klinického centra NÚDZ


Mgr. Eva Šimková
Topolová 748, 250 67 Klecany
283 088 165
Eva.Simkova@nudz.cz
nudz.cz/lecebna-pece/klinicka-psychologie/profil/
Klinický psycholog v rámci Klinického centra NÚDZ

Mladá Boleslav

Mgr. Robert Lašák
Klaudyánova nemocnice,třída Václava Klementa 147 293 01 Mladá Boleslav
pevná linka 326 743 820, mobil: 731 542 922
robert.lasak@onmb.cz
klaudianovanemocnice.cz/psycholog-mgr-robert-lasak/ms-2075/p1=2075
Poskytování zdravotní péče: klinicko-psychologické služby diagnostické i psychoterapeutické (krizová intervence) pro dospělé, bez omezení specifikace či diagnos.


Středisko komplexní terapie s.r.o. Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie PhDr. Jana Pichová
Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky) Jiráskova 1320 293 01, Mladá Boleslav
Mobil: +420 776 769 338 Telefón: +420 326 324 025
jana.pichova.psycholog@gmail.com
stredisko-komplexni-terapie.cz/index.html
Psychologické poradenství slouží k zlepšení orientace v problémové situaci člověka a klade si za cíl překonání psychologických potíží a rozvoj osobnosti. Je většinou krátkodobého charakteru, nabízí cenné informace, jak se situací, ve které se nacházíte, můžete naložit. Orientuje se na partnerské, rodinné vztahy, dále na pracovní problematiku, řešení konfliktů a stresových situací. Specifickou oblastí poradenství je krizová intervence, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v životní krizi (např. smrt blízkého člověka, rozchod, propuštění z práce).

Sedlčany

PHDR. DAGMAR BREJLOVÁ
Primáře Kareše 405, Sedlčany
607 575 073
dagmar@brejlova.cz
brejlova.cz
Praxe poskytuje komplexní péči v oborech dětská klinická psychologie, klinická psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé. Práce s tělem (biosyntéza), rodinná terapie.

Lysá nad Labem

PhDr. Hana Čápová
Křížíková 1774 Lysá nad Labem Středočeský kraj 289 22
Telefon:: +420325551262 Mobil: +420604503474
capi@cmail.cz
Psychologie dospělí. Nabídka psychologické diagnostiky, individuální a skupinové psychoterapie a poradenství v krizových situacích.

Příbram

PhDr. Jitka Ilgnerová, klinická psychologie
Hradební 159, 26101 Příbram I
602 555 465
jitkailgnerova@seznam.cz
V naší psychologické ordinaci nabízíme individuální, rodinnou a párovou psychoterapii a komplexní i cílenou diagnostiku. Nabízíme Vám bezpečné a podporující prostředí, kde Vám rádi pomůžeme v obtížných a náročných životních situacích, které již nejdou zvládnout bez odborné pomoci.Péče je hrazena ZP.

Benešov

PhDr. Karel Kříž
Malé náměstí 1700 25601 Benešov
317 724 135
k.kriz@tiscali.cz
Klinická psychologie.

Vlašim

PhDr. Kateřina Nosková
PhDr. Kateřina Nosková Ordinace klinického psychologa zdravotnické zařízení Jana Masaryka 445 Vlašim
739 434 249
psychologie-vlasim.cz
Objednávat se můžete na individuální terapii dospělých, rodinnou terapii, dětskou terapii a vedenou relaxaci. Dále zajišťujeme psychologická vyšetření dětí i dospělých indikovaná lékařem


PhDr. Markéta Habermannová PhD.
Ordinace klinického psychologa zdravotnické zařízení Jana Masaryka 445 Vlašim
740 434 249
psychologie-vlasim.cz
Služby klientům: psychologické poradenství, diagnostika a psychoterapie, nácvik relaxačních technik Zaměření na problematiku: – stresu a stresových poruch, – psychosomatických poruch, – konfliktních záležitostí – obtížných životních situací, – vztahových problémů, – zpracování traumatických zážitků, – závislostí, – poruch příjmu potravy, – duševní hygieny, relaxačních technik.

Černošice

PhDr. Ludmila Weinholdová
Žatecká 2092, Černošice
607 847 230
weinholdova@sendme.cz
weinholdova.webnode.cz
Provozuji v Černošicích-Mokropsech ordinaci klinické psychologie a psychoterapie. Věnuji se zejména psychoterapii depresí a úzkostných poruch dospělých, a práci s traumatem. Nabízím pomoc v oblasti rozvoje osobnosti, krizových životních situací a mezilidských vztahů. Psychoterapeutický výcvik – logoterapie, existenciální analýza.

Kutná Hora

PHMGR. JOSEF NECKAŘ
Rejskova 62/9 Kutná Hora, 28401
604 752 535
klinický psycholog


Centrum dušeního zdraví PSYCHIATRIE s.r.o
Jiřího z Poděbrad 290, 284 01 Kutná Hora
327 313 568
ordinacekh@seznam.cz
gerontopsychiatrie.cz
Psychologická diagnostika Komplexní klinicko-psychologické vyšetření Cílené klinicko-psychologické vyšetření Neuropsychologické vyšetření Psychoterapie Kognitivně-behaviorální psychoterapie KBT Krizová intervence v akutních stavech životních krizí (úmrtí, rozchod, rozvod, traumatická událost, nezaměstnanost, závažné problémy s výchovou dětí atd.) Psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů, fobií a při depresivních změnách nálady Podpůrná psychoterapie při zvládání obtížných životních situací Psychoterapie nežádoucích stavů – např. nespavost, bolest hlavy Rodinná a párová psychoterapie

Říčany

Phdr. Radka Čermáková
Psychiatrie Říčany s.r.o. Bezručova 296/22, 25101 Říčany
323 601 575
info@psychiatrie-ricany.cz
psychiatrie-ricany.cz
klinický psycholog, Psychiatrická ambulance v Říčanech poskytuje odbornou péči v celém rozsahu oboru psychiatrie a klinické psychologie, kromě léčby závislostí na psychoaktivních látkách a alkoholu

Rakovník

MGR. JINDŘICH VENCEFR
PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE RAKOVNÍK S.R.O. Poštovní 150, Rakovník, 269 01 (3. patro)
777 711 317
psycholograkovnik@email.cz
psycholograkovnik.cz
psychoterapeutická péče s jednotlivci, páry či celými rodinami. Klinický psycholog, systemická psychoterapie – např. hraní rolí

Čelákovice

SAINT MEDICAL – Centrum psychosomatické medicíny
Kollárova 208 250 88 Čelákovice
Mobil: 725 940 980 Pevná linka: 272 700 010
saintmedical.cz/klinicka-psychologie
Zaměřuje se na zmírňování psychosomatických potíží, podporu a péči o jedince při dlouhodobém onemocnění, pomoc při zvládání stresu a chronickém přetížení, práci s úzkostí, depresí, strachem, smutkem a bolestí, porozumění obtížím v životě a hledání sebeúzdravných sil pro jejich zvládání či zabývání se otázkami smyslu a směřování v životě.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn