Aplikace

První pomoc při psychických potížích

Návrh bez názvu

První psychická pomoc ZDARMA

Dostupnost v 11 jazycích

Aplikace obsahuje 7 modulů​

Deprese, úzkost, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy + moje záznamy (nálada, spánek, deník) a kontakty na pomoc

FAQ

Otázky a odpovědi

Kde se aplikace dá stáhnout?

Google Play
App Store
huawei AppGallery

Kolik aplikace stojí?

Aplikace Nepanikař je zdarma.

S čím mi aplikace může pomoct?

Praktické tipy a cvičení při nejčastějších psychických potížích tady a teď.

Nahradí aplikace docházení
k odborníkovi?

Ne, aplikace je pouze podpůrná. Nenahrazuje odbornou pomoc, ale pomáhá v momentech, kdy psycholog ani psychiatr není právě dostupný.

Návrh bez názvu

Potřebuji ke správné funkci aplikace internet?

Ne, aplikaci můžete využívat offline. Pouze pokud se chcete spojit s některou s chat poraden, musíte mít připojení k internetu.

Co když mi aplikace nepomáhá?

Pak je vhodné konzultovat její používání se svým psychologem či psychiatrem. Můžete využít kontaktů na odbornou pomoc, jejichž seznam se nachází v aplikaci.

Na jakém zařízení aplikace Nepanikař funguje?

Aplikace fungují na zařízení s operačním systémem android 4.1 a vyšší nebo iOS 11.0
a vyšší.

moduly
Detailní popis

Popis jednotlivých modulů

Modul deprese

Modul DEPRESE zahrnuje funkci „CO MI MŮŽE POMOCI“, kde aplikace nabízí typy, které mohou uživateli pomoci při obtížích (např. cvičení, meditace, poslech hudby, pozorování videí, kreslení, řízená relaxace), „PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT“, které motivuje uživatele k vytvoření plánu toho, co by chtěl v nejbližší době dokázat (zvládnutou aktivitu si může uživatel označit jako splněnou nebo kdykoliv změnit popř. smazat) a „CO MĚ POTĚŠILO“, které vede k hledání pozitiv z prožitého dne.

Modul Úzkost/panika

Modul ÚZKOST/PANIKA má za úkol rychle překonat uživateli pocity úzkosti nebo panickou ataku. Nabízí dva druhy „DECHOVÝCH CVIČENÍ“. Uživatel si může vybrat to, které mu více vyhovuje. Průvodce dechových cvičení je navržen tak, aby pomohl k rychlému zklidnění. Uživateli jsou zadávány instrukce doprovázené grafickým postupem, se kterým se uživatel může synchronizovat. První dechové cvičení je zaměřeno na hluboké dýchání, při kterém se střídá pouze nádech a výdech. Druhé dechové cvičení je zaměřeno na tzv. krabicové dýchání, tedy plný nádech, zádrž dechu, plný výdech, a opět zádrž dechu. 

Modul myšlenky na sebevraždu

V modulu MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU jsou k dispozici činnosti, které by mohly myšlenkám na sebevraždu pomoci předejít nebo přinejmenším alespoň přesvědčit uživatele o hodnotě jeho života. Jedná se o “ZÁCHRANNÝ PLÁN”, který si uživatel sám vytvoří. Aplikace umožňuje uživateli si sepsat činnosti, které může vykonávat a vytvořit si tím bezpečné alternativy ve svém životě. Uživatel definuje: komu napíše, co napíše, co udělá nebo kam půjde v případě krize. Tento plán sepisuje v okamžiku, kdy myslí racionálně, s jeho sepsáním mu mohou pomoci jeho nejbližší. V této části také uživatel může uvést seznam lidí, kterým na něm záleží a kterým by svým chováním mohl ublížit. V další části “DŮVODY PROČ NE” je obsažen seznam věcí, aktivit a lidí, kterých si uživatel váží natolik, že by kvůli nim neměl páchat sebevraždu. V seznamu jsou již předepsané položky, kterých se uživatel může držet, popřípadě se jimi inspirovat a dále může uživatel sám připsat další body, které jsou z pro něj podstatné. I v tomto modulu najde uživatel dvě „DECHOVÁ CVIČENÍ“.

Počítání

Další funkcí, která je obsažena v modulu úzkost/panika je “POČÍTÁNÍ” jednoduchých matematických rovnic, které pomáhá se soustředit na jinou činnost. Uživatel, který prochází panikou, se může věnovat matematickým výpočtům, čímž svůj mozek zaměstná a přestane se věnovat fyziologickým reakcím svého těla a díky tomu dojde ke zklidnění. Příklady jsou náhodně generovány a obsahují jednoduché sčítání, odčítání a násobení čísel 0 až 9. Součástí matematických výpočtů je i kontrola správnosti výsledků. V poslední části tohoto modulu najde uživatel další typy, “CO DĚLAT PŘI ÚZKOSTI“ (dýchat podle aplikace, počítejte od 100 do 0, podívat se na oblíbený film apod.)

Modul Chci si ublížit

Modul CHCI SI UBLÍŽIT se snaží odvést pozornost jiným směrem. Modul opět nabízí dvě „DECHOVÁ CVIČENÍ“ a v části „CO MI MŮŽE POMOCI“ jsou k dispozici osvědčené rady, kterými se může uživatel inspirovat (vzít kostku ledu nebo červenou fixu a přejíždět po kůži, kde si chtěl ublížit, přenést své emoce do dopisu a ten potom zničit, křičet, cvičit nebo se snažit tlumit energii malováním, řízenou relaxací apod.)

Modul kontakty na pomoc

V posledním modulu „KONTAKTY NA POMOC“ najde uživatel telefonní čísla s možností přímého telefonování na záchrannou službu, tísňové volání, linku bezpečí a krizová centra a dále kontakty na krizová po celé ČR. Pro případ, že uživatel by raději upřednostnil kontakt bez mluvení, může si v aplikaci otevřít seznam internetových stránek na chat krizových center.