Terapie

Jsme tu, když nás potřebujete.

Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Vyberte si jednoho z uvedených terapeutů. Terapie nabízíme on-line formou a za velmi výhodných cenových podmínek.

Vyberte si terapeuta

Pro bližší informace o vybraném terapeutovi klikněte na tlačítko u jeho fotografie

Vyberte si termín

Po úspěšné rezervaci Vám na mail přijdou platební podmínky. 

Připojte se

V naplánovaný termín se s terapeutem spojíte přes chat, hovor či videohovor.

Proč terapie u Nepanikař?

Několikaletá zkušenost v oboru

Krátké čekací doby

Dobrá cenová dostupnost

Námi prověření terapeuti

Jak si rezervovat terapii?​

Jak si nastavit zařízení před terapií?

Rezervace

Pravidla
on-line terapie

Anonymita
Terapie je vedena diskrétně, anonymně, není nahrávána.
Platba

Terapie je placená služba, platba probíhá online na účet, a to vždy před uskutečněním terapie. Platební údaje Vám přijdou po potvrzení rezervace. 

Oboustranná zodpovědnost

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to konzultantovi telefonicky, či e-mailem  minimálně 2 dny (48 hodin) předem v tomto případě je mu vrácená plná částka za sezení. 

V opačném případě tato částka propadá. 

Nenecháme se rušit
Klient ani terapeut nebudou v průběhu konzultace přijímat telefony, ani jinak přerušovat terapii.
Rozvrh

Jedna konzultace trvá 50 – 60 minut v závislosti na konkrétním terapeutovi. Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem.

Objednání je závazné
Klient si konzultaci registruje na konkrétní den a čas. Objednání nabízení služby je závazné.
Propadnutí terapie

V případě, že se klient nedostaví na konzultaci bez předchozí omluvy, po 15 minutách od počátku jej terapeut telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktuje. Nedostaví-li se, považuje terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Společná domluva a respekt
Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce, na čem chce klient pracovat, čeho chce dosáhnout. Konec terapie je otázkou diskuze o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, bude jej terapeut plně respektovat.

Mgr. Martina Vrtalová
550Kč/50 minut
ÚZKOSTNÉ PORUCHY, DEPRESE, FOBIE, OCD, SEBEDŮVĚRA, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, MEZILIDSKÉ VZTAHY
 •  psychoterapeutický výcvik KBT – Mezinárodní institut KBT Odyssea: 2019 až současnost
 • akreditovaný výcvik SUR – pětiletý intenzivní psychoterapeutický výcvik formou komunitní a
  dynamicky orientované skupinové práce pod vedením Dr. Jitky Vodňanské a MUDr. Johana
  Pfeiffera (620 hodin): 2006 – 2011
 • Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Praze, obor: speciální pedagogika – psychologie
 • Kurs neverbálních technik pořádaný Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti ČLS pod vedením Dr. Jitky Vodňanské (141 hodin)
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní seminář Gestalt terapie doslova pořádaný preventivním a terapeutickým centrem Response (120 hodin)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence zaměřený na primární prevenci drogových závislostí a sociálně patologických jevů pořádaný občanským sdružením Prev-Centrum (100 hodin)
 • Kurs práce s tělem v psychoterapii pod vedením Dr. Jitky Vodňanské
 • Gestalt terapeutická práce se sny pod vedením Mariána Chrasty
 • seminář Skupinové taneční pohybové terapie pořádaný vzdělávacím střediskem Fokus Praha, otevřený Ateliér Extraart (20 hodin)
 • psycholog speciálně pedagogického centra (od 2011 dosud)
 • psycholog, Občanské sdružení Letní dům (2000 – 2011)   
 • dobrovolník, předsedkyně sdružení, Občanské sdružení Bodaj (2001 – 2006)
 • lektor primární drogové prevence, Občanské sdružení Prev-Centrum (2000 – 2005)
 • učitel – asistent, Jedličkův ústav a školy (1995 – 1996)

Jsem životní optimista, mám ráda život. V jeho průběhu se potkáváme s různými zkouškami a překážkami, nad kterými se můžeme litovat, nebo se je můžeme snažit využít pro náš osobní růst a hledat cesty k opětovnému nalezení rovnováhy a radosti ze života. Není to vždycky snadné, ale klid a spokojenost je nutné hledat v sobě samých… na této cestě vás ráda budu doprovázet. 

Nabízím především pravidelnou systematickou spolupráci na vašich životních příbězích. Ze své klientské praxe mám zkušenosti i s online terapiemi, i při nich je možné spolupracovat v bezpečném důvěrném prostředí a terapeutickém vztahu.

diplom.svg
MUDr. Lucia Grepl Bauerová
750Kč/50 minut
 • Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci – všeobecné lékařství (1991- 1997)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik  – STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE (2022 – dosud)
 • Kurz Základní psychosomatická péče (IPVZ Paha 2019 – 2021)
 • Základní krizová intervence (2021, Remedium Praha)
 • Telefonická krizová intervence (2022 Remedium Praha)
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci (Centrum komplexní péče Dobřichovice 2020)
 • Poruchy příjmu potravy (IPVZ Praha 2020)
 • Akreditovaný kurz rodinného poradenství pro pomáhající profese (Prev-Centrum Praha 2020),
 • Kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu PVŠPS Praha, 2022
 • Akreditovaný kurz – rekondiční a regenerační masáže (Dexter Academy Praha 2019),
 • vlastní psychosomatická poradna zaměřená na bio–psycho-sociálně-spirituální model zdraví a nemoci
 • konzultant na krizové lince – lince důvěry
 • zkušenosti v oblasti poraden zdravého životního stylu, komunitních projektů podpory zdraví, epidemiologie zdraví a životního prostředí, zdraví a pracovního prostředí

Čeština, Slovenština

V současnosti provozuji psychosomatickou poradnu. Mými klienty jsou především osoby s dlouhodobými zdravotními problémy, v jejichž životě je významná psychická zátěž, a nebo klienti se somatopsychickými stavy, kdy naopak stávající tělesné onemocnění velmi výrazně ovlivňuje duševní stav. Aplikace psychoterapeutické intervence je někdy účinným a jednoduchým lékem na tyto obtíže. Kromě psychosomatiky se věnují také rodinnému poradenství, kde využívám techniky jak krizové intervence, tak psychoterapie orientované na řešení. Současně pracují jako konzultant krizové linky. 

 

diplom.svg
Mgr. Petra Kahánková
700Kč/55 minut
úzkosti, fobie, deprese, panika, stres, poruchy příjmu potravy, vztahové a rodinné potíže, závislosti

Jednooborová psychologie FF MU

Kognitivně-behaviorální terapie KBT

krizová intervence

integrovaný koučovací výcvik,

od 2011 v Pedagogicko-psychologická poradny

od 2013 soukromá praxe

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a koučka, působí především v Ostravě a blízkém okolí. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, Česká společnosti kognitivně behaviorální terapie a Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Mým stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie).

diplom.svg
Mgr. Klára Šimánková
700Kč/50 minut
PARTNERSKÉ VZTAHY, ROZHODOVÁNÍ, KOMUNIKACE, PRÁCE, STUDIUM, RODIČOVSTVÍ, LIFE-WORK BALANCE, LEADERSHIP, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SEBEDŮVĚRA, OSOBNÍ ROZVOJ

MGR., Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Obor: Andragogika

 • VÝCVIK PROFESIONÁLNÍCH KOUČŮ (NeuroLeadership – MŠMT ČR a ICF) 
 • VÝCVIK PRO SENIORNÍ KOUČE (Principy NVC – Nenásilná komunikace) 
 • ROČNÍ SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK
 • VÝCVIK ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ FORMOU MEDIACE
 • TRANSAKČNÍ ANALÝZA – TA 101
 • VÝCVIK SYSTEMICKÉ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ
 • STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE – od roku 2022 – TRVÁ
 • 7 let koučování a mentoringu – koučování v oblasti life-work balance, osobní rozvoj (komunikace, vztahy, rozhodování, …), dosahování osobních a profesních cílů. 
 • 14 let zkušeností s výběrem zaměstnanců a personalistikou
 • 15 let zkušeností v managementu
 • 18 let zkušeností v oblasti obchodu a marketingu
 • 13 let zkušeností s vedením týmů

Mnoho let se věnuji individuální práci s lidmi, čas od času pracuji s celými týmy. Díky stovkám rozhovorů jsem se naučila rozlišovat užitečné od zajímavého. Jsem tu pro Vás, pokud máte pocit, že potřebujete hnout se svým životem, se vztahy, prací, sami se sebou, pokud máte před sebou například důležité rozhodnutí nebo změnu. V terapii a koučování jsem orientovaná na řešení. V klidném prostoru čtyř očí a čtyř uší můžete promluvit o všem, co potřebujete vyřešit, přes co se chcete přenést, na čem chcete zapracovat. Řešení Vašich témat už existuje, jen si na něj musíme společně posvítit. Díky času, který budete mít jen pro sebe, získáte prostor pro vytvoření nadhledu a pro posun Vašich témat směrem, kterým chcete. Těším se na Vás.

diplom.svg
Mgr. Veronika Ešnerová
800 Kč/50 minut
PODPORA V NÁROČNÉM OBDOBÍ, ÚZKOSTI, DEPRESE, VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA, POTÍŽE SE SEBEDŮVĚROU, HLEDÁNÍ VLASTNÍ IDENTITY, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, TRAUMATICKÉ UDÁLOSTI, DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÍ
  • Výcvik v PCA poradenství a psychoterapii (PCA Institut Praha, 2019 – předpokládané dokončení 2023)
  • Magisterský titul: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2018)
   • Fakulta sociální práce, University of Ghent (2018, Erasmus+)
  • Bakalářský titul: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2013)
   • Fakulta psychologie, Universidad de Valencia (2013, Erasmus+)

Komplexní výcvik v krizové intervenci (Déčko, 2017)

Motivační rozhovory (Jan soukup, 2022)

Chatová krizová intervence (Linka Bezpečí, 2020)

Internetové poradenství (Déčko, 2020)

Koučink s využitím koní (Equiemoción & Liderazgo y equilibrio, Španělsko, 2019)

Úvodní seminář k metodě Somatic experiencing (Praha, 2018)

Další krátké vzdělávací semináře na témata jako je prevence vyhoření, sociálně-právní ochrana dětí, sebepoškozování, rizika kyberprostoru, a další.

Profesně se nejčastěji setkávám s lidmi, kteří přicházejí v akutní krizi a psychické nepohodě jako jsou úzkosti, deprese a jiné obtíže. Od roku 2019 pracuji na pozici krizové interventky pro děti a dospělé například v Dětském krizovém centru nebo Centru LOCIKA. Vlastní psychoterapeutickou praxi pro klienty nabízím od začátku roku 2022. Dlouhodobě se také věnuji lektorské činnosti v prevenci rizikového chování pro děti a dospívající (Prev-Centrum). Zajímám se o využití koní v psychoterapii a vedu programy na podporu sociálních dovedností pomocí koní.

V terapiích nabízím empatické naslouchání, nehodnotící bezpečný prostor a podporu, aby člověk mohl najít svou vnitřní sílu a vlastní cestu či zdroje, které mu pomohou ustát i nelehké situace. Věnuji se například problematice hledání vlastní identity, podporou v náročných životních situacích, potížemi se sebedůvěrou, prožitím traumatických událostí, problémy ve vztazích, sebepoškozováním či myšlenkami na sebevraždu. Často se ve své praxi věnuji dospívajícím a mladým dospělým, prostor však nabízím i pro dospělé, například při osobních či rodinných krizích a pro kohokoliv, kdo potřebuje sdílet své nepříjemné pocity a najít podporu na své cestě.

diplom.svg
Mgr. Kateřina Vojtěchová
600-700Kč/50 minut v závislosti na termínu terapie
Trauma, deprese, úzkosti, sebepoškozování, komunikační obtíže, osamělost, stres, dospívající, dospělí, náročné situace

2016 – 2019: Masarykova Univerzita v Brně, navazující magisterské studium, studijní program Sociální práce

2009 – 2010: Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze, bakalářské studium, obor Vzdělávání dospělých

2006 – 2009: VOŠ Jahodová Praha, obor Sociální práce

2009 – 2017: Psychoterapeutický výcvik; směr hlubinně-dynamická psychoterapie se zaměřením na terapii a prevenci psychotraumatu, Rafael Institut

2014: Kurz Mediace, Fond ohrožených dětí

další kratší kurzy a vzdělávací aktivity jako např.: kontinuální vzdělávání v rámci psychoterapeutického výcviku se zaměřením na trauma, základy krizové intervence, využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem, Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči, Základy práce s rodinou – Pesso Boyden psychomotorický přístup, ADHD apod.

od 2021 dosud: vlastní psychoterapeutická praxe
od 2021 dosud: Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou, Praha

2010 – 2021: FOD Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Praha

V rámci studií jsem se věnovala širším formám pomáhajících profesí, přičemž už na prahu dospělosti jsem směřovala k psychoterapeutické činnosti. Nejvyššími hodnotami ve vztahu s druhými jsou pro mě vnímavost, pochopení, přijetí, pomoc druhému a opravdovost vzájemného vztahu. Ráda trávím čas s rodinou a přáteli, v nedotčené přírodě, se zvířaty, cestováním, fotografováním, čtením knih, sledováním filmů, ale oceňuji i chvíle samoty. Ve své práci čerpám nejen ze vzdělání, ale také z různorodých životních zkušeností. Inspirují mě rozmanitosti kultur a filosofií. Věnuji se dětem, dospívajícím i dospělým v náročných situacích, jako jsou traumatická zkušenost, oběť násilí, úzkosti, deprese, sebepoškozování, náhradní rodinná péče, pocity odlišnosti, komunikační obtíže, strach z důvěry, osamělost atd. Nabízím svou podporu, účast a pomoc. Pokud by Vám nevyhovovaly vypsané termíny, měli byste jakékoli otázky nebo váháte, můžete mě kontaktovat na e-mailu: katerinavojtechovaa@gmail.com.

diplom.svg
Mgr. Michala Baujosvá
450Kč/50 minut
mezilidské vztahy, náročné životní situace, úzkostné poruchy, sebepřijetí, sebedůvěra, OCD, deprese, fobie
 • Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea: 2019 – současnost
 • Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovyiverzity
 • Kurz kompletní krizové intervence – Déčko Liberec z.s.
 • Krajská Pedagogicko-psychologická poradna Zlín
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Školní psycholog na ZŠ Frýdek-Místek

„Sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená starost, poloviční starost.“

Ne každý má v životě někoho, s kým se může o své starosti a trápení podělit. Někdo to štěstí má, ale sdílení starostí nemusí vždy stačit. Pokud nemáte s kým se o své trápení podělit, nevíte si s ním rady a zároveň byste moc chtěli s ním něco udělat, obraťte se na mě. Společně se budeme snažit tomu porozumět a hledat nové cesty ke změně.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, a protože chci své vědomosti a dovednosti dále prohlubovat, jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku v KBT (kognitivně-behaviorální terapie).

Mám ráda zvířata, přírodu a sport.

diplom.svg
Mgr. Petra Kadlecová
550Kč/60 minut
podpora klientů v náročných životních situacích, jakými mohou být - rozchod, ztráta blízké osoby, obtíže při studiu, zaměstnání, nároky spojené s rodičovstvím, dlouhodobé onemocnění.

Psychologie, FF MU v Brně

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I., II., Výcvik integrace v psychoterapii – nedokončen

psycholog v Pedagogicko- psychologické poradně 2,5 roku, školní psycholog v ZŠ a MŠ 6 roků, psycholog poradenského centra Mendelovy univerzity v Brně 6 roků.

Snažím se spolu s klientem najít jeho osobitý příběh. Hledáme tak podporu v jeho běžném životě a cestu ke spokojené každodennosti. Pracovala jsem s lidmi v různých etapách života – dětmi, dospívajícími, dospělými, rodiči. Poznávám, že každý potřebujeme vědomí smyslu svého života, být ve vědomém kontaktu se svým tělem a emocemi a také mít uspokojivé vztahy s lidmi kolem sebe. V práci často využívám hru, relaxace, imaginace, zakotvení v těle, vždy je pro mě rozhodující to, čemu je klient nakloněn.

diplom.svg
Mgr. Jolana Kubieńová
700Kč/50 minut
úzkostné poruchy, deprese, fobie, OCD, krize, náročné situace, mezilidské vztahy, well-being, rozvojová témata, zdravý životní styl, sebedůvěra, dospělí

2019 až současnost – Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea
2018 – Zahraniční studijní pobyt na Middle Tennessee State University, USA
2014 až 2019 – Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity

3/2017 až 10/2017 – Kurz kompletní krizové intervence; Déčko Liberec z.s., 150 hod

07/2021 až současnost – Vlastní psychoterapeutická praxe
10/2019 až 12/2020 – Psychoterapeut ve SPONDEA, z.ú., Brno; individuální terapie s osobami nezvládajicími vztek a agresi
08/2019 až 12/2020 – Psycholog ve VSČR; terapie a poradenství pro odsouzené
10/2017 až 12/2020 – Pracovník linky důvěry

Věřím, že na změnu není nikdy pozdě a každý problém lze vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit. Stačí
pouze nalézt ten správný klíč. Mojí prací je hledat tento klíč spolu s Vámi a být Vám průvodcem na cestě
k uzdravení, radosti a spokojenému životu. V terapii Vám nabízím bezpečný prostor pro sebepoznání,
řešení různých psychických obtíží, práci na sobě a podporu v náročných životních situacích.
Prozkoumáme spolu jak a proč daný problém vznikl, co jej pomáhá udržovat v současném životě a jak
můžete postupně pracovat na jeho zvládnutí.
Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii (KBT), díky dlouhé
praxi na lince důvěry jsem zvyklá mluvit se ženami i s muži o jakémkoliv tématu, často i v život
ohrožujících situacích, a díky zkušenostem z terapií jsem schopná poskytovat i dlouhodobou podporu.
Miluji dobré jídlo, tanec a výlety v přírodě.

Pokud Vám nevyhovují vypsané termíny, máte jakýkoliv dotaz, nebo váháte, zda je terapie pro Vás vhodná, napište mi na email info@kubienova.cz a vše společně probereme.
diplom.svg
MGR. ZUZANA MARTINKOVÁ
550KČ/50 MINUT
ÚZKOSTI, DEPRESIVNÍ STAVY, PANICKÉ ATAKY, ZVÝŠENÝ/DLOUHODOBÝ STRES, VZTAHOVÉ POTÍŽE, NÍZKÁ SEBEDŮVĚRA A SEBEVĚDOMÍ, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A HLEDÁNÍ ŽIVOTNÍCH HODNOT
 • Bakalářský titul Bc psycholog (jednooborové studium v Anglii)
 • Magisterský titul Msc Health psychlogy – zdravotní psychologie (Mgr) – v Anglii
 • Psycholog ve zdravotnictví v ČR

KBT výcvik (ve výcviku od roku 2019)
Neuro-vývojové stimulace pohybem (primární reflexy)
Kurz kresba postavy
Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí
ROPRATEM – pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých
Diagnostika školní připravenosti; Edukativně stimulační skupinky pro děti předškolního věku; Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu)
Lateralita její vliv na školní výkonnost
a další

Psychologická a psychoterapeutická podpora pro studenty MUNI -1 rok
Psychosociální podpora Bílý kruh bezpečí – poskytování psychosociální pomoci obětem trestných činů (obětem, jejich rodinám atp.) – 2 roky
Psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Brno – 4 roky
Psychoterapetický a klinický pracovník pro děti s výchovnými problémy – 2 roky
Sociální pracovník pro lidi s fyzickým, mentálním a psychickým postižením – 10 let

Jsem psycholožka a psychoterapeutka (ve výcviku). Působím v Brně, pracuji jak s dětmi v Pedagogicko-psychologické poradně Brno a zároveň poskytuji psychologickou a psychoterapeutickou podporu pro studenty MUNI. Třetím rokem se vzdělávám v KBT (Kognitivně-behaviorální terapii), která se zaměřuje na řešení konkrétních problémů, které mají negativné dopad do Vašeho života. Společně bychom si potíže, které Vás trápí ujasnili a aktivně řešili – vždy v součinosti a po vzájemné dohodě. Při našich sezeních bychom se zaměřili na hledání Vámi přijatelné cesty ke zlepšení Vašich potíží a hledáním vnitřních a vnějších zdrojů, o které se budete moci opřít a využít ve Vašem životě. Při práci s lidmi kladu důraz na vzájemnou důvěru, otevřenost, jsem ráda, pokud se vyjadřují tak, jak v běžném kontaktu komunikují, tykaní je možné po návrhu ze strany klieta.

diplom.svg
Mgr. Vojtěch Kukla
800kč/60 minut
Partnerské vztahy, komunikace, osobní rozvoj, time-management, leadership, zdravý životní styl, náročnosti dospívání, sebepoškozování.

2014/15 – 2016/17 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium psychologie, bakalář
2017/18 – 2018/19 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium psychologie, magistr
Od roku 2019/20 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium, Ph.D., pedagogická psychologie (předpokládané dokončení studia v roce 2023)

 

Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství PCA – předpokl. dokončení 2023

(akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou asociací pro psychoterapii)

Kurz kompletní krizové intervence

(akreditovaný MPSV ČR, v rozsahu 150 hodin).

Kurz vedoucích dorostů – Rádcovská škola

(kurz pro vedoucí dorostů organizovaný Dorostovou unií z.s.)

Školení hlavních vedoucích táborů

(držitel tohoto osvědčení je oprávněn vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora, certifikát udělen Dorostovou unií z.s. ve spolupráci s MŠMT)

Kresba postavy FDT – Mgr. Zdeněk Altman

(úvod do kresebných výrazově projektivních metod, administrace a interpretace FDT, přínos kresby postavy pro výběr vhodných uchazečů, možnosti poradenského i klinického využití).

Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

(akreditovaný MPSV ČR, v rozsahu 8 hodin)

 

Od jara 2020 jsem rok a půl pracoval v Poradně pro rodinu pro Pardubický kraj v oblasti osobního poradenství a náhradní rodinné péče. Od října 2021 pracuji v privátní psychologické praxi. Dále mám zkušenosti jako terénní pracovník nízkoprahového klubu pro dospívající, školní psycholog a psycholog dětského centra Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Práci s dospívajícími se mimo jiné již přes 10 let věnuji v rámci křesťanského dorostu (organizace podobná skautu).

 

Pracuji jako psycholog v mnoha oblastech – rád se stále učím a rozšiřuji své obzory. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V osobním poradenství a terapii vidím hluboký smysl. Ve své praxi čerpám zejména z psychoterapeutického výcviku PCA (přístup zaměřený na člověka).

diplom.svg
Mgr. Jan Jaroš
1050 Kč/50 minut
OSOBNÍ ROZVOJ, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, MEZILIDSKÉ VZTAHY, WOR-LIFE BALANCE, PRACOVNÍ PŘETÍŽENÍ A VYHOŘENÍ
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Psychologie (Ph.D. – 2022/2023)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Psychologie (Mgr.)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Psychologie (Bc.)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Ph.D. – 2022/2023)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)
 • University of Miami
 • Učitelství pro střední školy (FFUK – akreditovaný program Celoživotního vzdělávání)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FFUK – akreditovaný kurz)
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik (INSTEP)
 • Komplexní krizová intervence (Déčko Liberec – akreditovaný kurz)
 • Systemická terapie a psychologické koučování (ISS)
 • Mediační zkoušky
 • Mediace a mediační techniky (CMI – akreditovaný kurz)
 • Advokátní zkoušky
 • a řada dalších.
 • Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (psycholog / poradce)
 • Katedra Psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (externí učitel)
 • Grantová Agentura Univerzity Karlovy (výzkumný pracovník)
 • jusTalk.cz – vlastní psychologická & mediační & advokátní praxe
 • a řada dalších

Při práci s klienty se primárně opírám o své formální vzdělání v psychologii, řadu specializačních výcviků a rozmanité zkušenosti z působení v psychosociálních poradnách a krizových centrech zaměřených na podporu jednotlivců a rodin. Zároveň však čerpám i ze zkušeností z vrcholné advokacie, korporátní praxe, byznysu a mediace. A nakonec je to vždy o konkrétním člověku, kterému se snažím být k užitku vším, čím umím a dokáži.

Více na https://justalk.cz/

diplom.svg