Terapie

Jsme tu, když nás potřebujete.

Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Vyberte si jednoho z uvedených terapeutů. Terapie nabízíme on-line formou a za velmi výhodných cenových podmínek.

Zvolte si terapeuta

Pro bližší informace o vybraném terapeutovi klikněte na tlačítko u jeho fotografie

Vyberte si termín

Po úspěšné rezervaci Vám na mail přijdou platební podmínky. 

Připojte se

V naplánovaný termín se s terapeutem spojíte přes chat, hovor či videohovor.

Proč terapie u Nepanikař?

Několikaletá zkušenost v oboru

Krátké
čekací doby

Dobrá cenová dostupnost

Námi prověření terapeuti

Jak si rezervovat terapii?​

Jak si nastavit zařízení před terapií?

Rezervace

Pravidla
on-line terapie

Anonymita
Terapie je vedena diskrétně, anonymně, není nahrávána.
Platba

Terapie je placená služba, platba probíhá online na účet, a to vždy před uskutečněním terapie. Platební údaje Vám přijdou po potvrzení rezervace. 

Oboustranná zodpovědnost

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to konzultantovi telefonicky, či e-mailem  minimálně 2 dny (48 hodin) předem v tomto případě je mu vrácená plná částka za sezení. 

V opačném případě tato částka propadá. 

Nenecháme se rušit
Klient ani terapeut nebudou v průběhu konzultace přijímat telefony, ani jinak přerušovat terapii.
Rozvrh

Jedna konzultace trvá 50 – 60 minut v závislosti na konkrétním terapeutovi. Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem.

Objednání je závazné
Klient si konzultaci registruje na konkrétní den a čas. Objednání nabízení služby je závazné.
Propadnutí terapie

V případě, že se klient nedostaví na konzultaci bez předchozí omluvy, po 15 minutách od počátku jej terapeut telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktuje. Nedostaví-li se, považuje terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Společná domluva a respekt
Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce, na čem chce klient pracovat, čeho chce dosáhnout. Konec terapie je otázkou diskuze o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, bude jej terapeut plně respektovat.

Mgr. Martina Vrtalová
550Kč/50 minut
ÚZKOSTNÉ PORUCHY, DEPRESE, FOBIE, OCD, SEBEDŮVĚRA, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, MEZILIDSKÉ VZTAHY
 •  psychoterapeutický výcvik KBT – Mezinárodní institut KBT Odyssea: 2019 až současnost
 • akreditovaný výcvik SUR – pětiletý intenzivní psychoterapeutický výcvik formou komunitní a
  dynamicky orientované skupinové práce pod vedením Dr. Jitky Vodňanské a MUDr. Johana
  Pfeiffera (620 hodin): 2006 – 2011
 • Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Praze, obor: speciální pedagogika – psychologie
 • Kurs neverbálních technik pořádaný Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti ČLS pod vedením Dr. Jitky Vodňanské (141 hodin)
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní seminář Gestalt terapie doslova pořádaný preventivním a terapeutickým centrem Response (120 hodin)
 • Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence zaměřený na primární prevenci drogových závislostí a sociálně patologických jevů pořádaný občanským sdružením Prev-Centrum (100 hodin)
 • Kurs práce s tělem v psychoterapii pod vedením Dr. Jitky Vodňanské
 • Gestalt terapeutická práce se sny pod vedením Mariána Chrasty
 • seminář Skupinové taneční pohybové terapie pořádaný vzdělávacím střediskem Fokus Praha, otevřený Ateliér Extraart (20 hodin)
 • psycholog speciálně pedagogického centra (od 2011 dosud)
 • psycholog, Občanské sdružení Letní dům (2000 – 2011)   
 • dobrovolník, předsedkyně sdružení, Občanské sdružení Bodaj (2001 – 2006)
 • lektor primární drogové prevence, Občanské sdružení Prev-Centrum (2000 – 2005)
 • učitel – asistent, Jedličkův ústav a školy (1995 – 1996)

Jsem životní optimista, mám ráda život. V jeho průběhu se potkáváme s různými zkouškami a překážkami, nad kterými se můžeme litovat, nebo se je můžeme snažit využít pro náš osobní růst a hledat cesty k opětovnému nalezení rovnováhy a radosti ze života. Není to vždycky snadné, ale klid a spokojenost je nutné hledat v sobě samých… na této cestě vás ráda budu doprovázet. 

Nabízím především pravidelnou systematickou spolupráci na vašich životních příbězích. Ze své klientské praxe mám zkušenosti i s online terapiemi, i při nich je možné spolupracovat v bezpečném důvěrném prostředí a terapeutickém vztahu.

diplom - icon
Mgr. Kristýna Lehečková
600kč/60 minut
SEBEDŮVĚRA, SEBEPOJETÍ, ROZHODOVÁNÍ, KOMUNIKACE, PRÁCE/STUDIUM, LIFE-WORK BALANCE, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, OSOBNÍ ROZVOJ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PARTNERSKÉ VZTAHY, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, STRES

2019 ukončení bakalářského studia Psychologie se zaměřením na vzdělávání 

2022 završení magisterského studia Andragogiky a personálního řízení. Státní závěrečná zkouška z: obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie či pracovní psychologie

2022 nástup do pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku

 • Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie
 • Certifikovaný ICF kouč (150 hod.)
 • Certifikovaný kurz Lektorské minimum 
 • Kurz Rétorika 16 hod.
 • Dítě s poruchou autistického spektra a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy a okolí 12 hod.
 • Relaxační techniky a techniky zvládání stresu – 16 hod.
 • Workshop arteterapie – cesta k uvolnění a kreativitě – 16 hod.
 • Workshop efektivní zvládání konfliktů – 16 hod.
 • Kurz Mindfulness

2022 – Loono

2022 – Individuální práce s profesionálními sportovci 

2021 – ProCit – individuální práce s rodiči dětí autistického spektra

2020 – Praxe na psychiatrické léčebně ve Lnářích

2020 – Sananim praxe v terapeutické komunitě 

2019 – Denní stacionář s drogově závislými (Sananim)

2019 – Stáž v Dys-centru

2019 – Stáž v Národní ústav pro duševní zdraví

Bakalářské studium psychologie, magisterské studium andragogiky a probíhající psychoterapeutický výcvik mi poskytl solidní teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti lidského chování a vývoje.

 

Mým cílem je pomáhat lidem najít své vnitřní zdroje, rozvíjet své silné stránky a překonávat překážky, které jim brání v dosažení plného potenciálu. Jsem přesvědčena, že strategický přístup orientovaný na řešení a empatická komunikace jsou klíčové pro úspěšnou terapii. Mám zkušenosti s práci s lidmi v různých věkových kategoriích a s různými kulturami, což mi umožňuje přizpůsobit se individuálním potřebám klienta. Zakládám si na vzájemné důvěře a myslím si, že je možné se v životě cítit lépe. Pojďme společně sejít a najít cestu k vašemu tíženému cíli.

diplom - icon
MGR. Hana Petříková
700KČ/50 MINUT
NAROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, VZTAHOVÉ A RODINNÉ OBTÍŽE, VÝCHOVNÉ PROBLÉMY, RODIČOVSTVÍ, PARTNERSKÉ PROBLÉMY, ROZVODOVÉ / ROZCHODOVÉ PROBLÉMY, KOMUNIKACE, KRIZE, EMOČNÍ PROBLÉMY, VZTEK, STRES, ÚZKOSTI
 • Komplexní terapeutický výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie
  Praha)
 • Magisterský obor Sociální pedagogika (FHS UTB ve Zlíně)

Mediační výcvik (Asociace mediátorů ČR)
Systematický kurz arteterapie (PhDr. Helena Strnadlová)
Kurz základní krizové intervence (Remedium Praha)
Průběžné doplňování kratších seminářů a vzdělávání

Od roku 2018 soukromá praxe
Terapeutka v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy (Thése, Praha)
Sociální pracovnice v poradně pro rodinu (Dům tři přání, Praha)
Odborná referentka sociálně právní ochrany dětí (Praha)
Sociální pracovnice v psychologické poradně a NZDM (Unie Kompas, Zlín)

Více než 15 let pracuji s lidmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Posledních
5 let pracuji jako terapeutka v soukromé praxi. V terapii pracuji s jednotlivci,
páry i celou rodinou. Pomáhám klientům zvládnout a překonat životní výzvy a

těžké období. Věřím, že nejlepším způsobem, jak zvládnout osobní krize a
výzvy, které život přináší, je aktivní snaha pracovat na změně. Klientům
poskytuji podporu a pomoc, aby se dokázali vypořádat se svými emocemi a
mohli hledat cesty, které vedou k pozitivním změnám v jejich životě. Nemám
žádný zázračný recept, ani zaručené rady, které by fungovaly. Věřím v člověka a
jeho schopnost být expertem na svůj vlastní život.
Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a akreditovanou rodinnou
terapeutkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT).

Klienti VZP, ČPZP a ZPMV mohou čerpat příspěvek na terapii v rámci preventivních programů.
diplom - icon
Mgr. et Mgr. Alžběta Arthoferová
1000Kč/50 minut
ÚZKOSTI, DEPRESE, PANIKA, OSAMĚLOST, FOBIE, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, VZTAHOVÉ A ŽIVOTNÍ KRIZE, STRES, PSYCHOSOMATIKA, DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÍ

2016 ukončení magisterského studia učitelství Českého jazyka a
Základů společenských věd státní zkouškou na Pedagogické fakultě
Karlovy univerzity v Praze
2017 završení magisterského studia jednooborové psychologie státní
zkouškou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
2018 zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Klinická
psychologie
2020 zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Psychoterapie

2014 Výcvik v Motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup, PhD., Praha)
2017 – 2021 Komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA Institutu Praha

2018-2019 Certifikovaný kurz Základy Rorschachovy metody

2018-2019 Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

2019 Zvláštní odborná způsobilost Dětská klinická neuropsychologie

2019 Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra ADOS-2

2019 Kurz Mindfulness pro pacienty i zdravotníky

2016 – 2017 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v
Praze (PRO Gaudia)
2017 – 2019 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
2019 – dosud Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, ambulance
dětské klinické psychologie, školitelka PhDr. Dana Krejčířová

Jako psycholožka a terapeutka pracuji od roku 2016, ve své profesní dráze
mne to nejvíce táhne k dětem a dospívajícím. Dětská duše mě nepřestává
fascinovat, a to i ta ukrytá v už dospělém těle.
Jsem vycvičena v nedirektivní rogersovské psychoterapii.
Praktické zkušenosti z psychologické práce s klienty jsem sbírala v Nemocnici
Pod Petřínem, kde jsem doprovázela hlavně nevyléčitelně nemocné pacienty
a jejich rodiny. Dále na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol, kde jsem se
učila porozumět duším s vážnými psychiatrickými potížemi.
A v neposlední řadě v Ambulanci dětské klinické psychologie Fakultní
Thomayerovy nemocnice, kam za mnou docházejí nejčastěji na jedné straně
mladší děti s vývojovými poruchami (poruchy řeči, opoždění vývoje, autismus
aj.), a s jejichž rodinami hledáme cesty k co nejlepší stimulaci postiženého
vývoje a co nejšťastnějšímu životu celé rodiny. A na druhé straně adolescenti s
úzkostnými či depresivními potížemi a nejistotami v identitě, se kterými
hledáme co nejméně bolestivé cesty projití tímto náročným obdobím.

JAKO KLIENT MŮŽETE VYUŽÍT SLEVU 400-500 KČ OD POJIŠŤOVNY AŽ NA 10 SEZENÍ (POKUD MÁTE POJIŠŤOVNU VZP, ZPMV, ČPZP, ZPŠ).
diplom - icon
MUDr. Lucia Grepl Bauerová
750Kč/50 minut
 • Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci – všeobecné lékařství (1991- 1997)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik  – STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE (2022 – dosud)
 • Kurz Základní psychosomatická péče (IPVZ Paha 2019 – 2021)
 • Základní krizová intervence (2021, Remedium Praha)
 • Telefonická krizová intervence (2022 Remedium Praha)
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci (Centrum komplexní péče Dobřichovice 2020)
 • Poruchy příjmu potravy (IPVZ Praha 2020)
 • Akreditovaný kurz rodinného poradenství pro pomáhající profese (Prev-Centrum Praha 2020),
 • Kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu PVŠPS Praha, 2022
 • Akreditovaný kurz – rekondiční a regenerační masáže (Dexter Academy Praha 2019),
 • vlastní psychosomatická poradna zaměřená na bio–psycho-sociálně-spirituální model zdraví a nemoci
 • konzultant na krizové lince – lince důvěry
 • zkušenosti v oblasti poraden zdravého životního stylu, komunitních projektů podpory zdraví, epidemiologie zdraví a životního prostředí, zdraví a pracovního prostředí

Čeština, Slovenština

V současnosti provozuji psychosomatickou poradnu. Mými klienty jsou především osoby s dlouhodobými zdravotními problémy, v jejichž životě je významná psychická zátěž, a nebo klienti se somatopsychickými stavy, kdy naopak stávající tělesné onemocnění velmi výrazně ovlivňuje duševní stav. Aplikace psychoterapeutické intervence je někdy účinným a jednoduchým lékem na tyto obtíže. Kromě psychosomatiky se věnují také rodinnému poradenství, kde využívám techniky jak krizové intervence, tak psychoterapie orientované na řešení. Současně pracují jako konzultant krizové linky. 

 

diplom - icon
Mgr. Klára Šimánková
700Kč/50 minut
PARTNERSKÉ VZTAHY, ROZHODOVÁNÍ, KOMUNIKACE, PRÁCE, STUDIUM, RODIČOVSTVÍ, LIFE-WORK BALANCE, LEADERSHIP, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SEBEDŮVĚRA, OSOBNÍ ROZVOJ

MGR., Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Obor: Andragogika

 • VÝCVIK PROFESIONÁLNÍCH KOUČŮ (NeuroLeadership – MŠMT ČR a ICF) 
 • VÝCVIK PRO SENIORNÍ KOUČE (Principy NVC – Nenásilná komunikace) 
 • ROČNÍ SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK
 • VÝCVIK ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ FORMOU MEDIACE
 • TRANSAKČNÍ ANALÝZA – TA 101
 • VÝCVIK SYSTEMICKÉ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ
 • STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE – od roku 2022 – TRVÁ
 • 7 let koučování a mentoringu – koučování v oblasti life-work balance, osobní rozvoj (komunikace, vztahy, rozhodování, …), dosahování osobních a profesních cílů. 
 • 14 let zkušeností s výběrem zaměstnanců a personalistikou
 • 15 let zkušeností v managementu
 • 18 let zkušeností v oblasti obchodu a marketingu
 • 13 let zkušeností s vedením týmů

Mnoho let se věnuji individuální práci s lidmi, čas od času pracuji s celými týmy. Díky stovkám rozhovorů jsem se naučila rozlišovat užitečné od zajímavého. Jsem tu pro Vás, pokud máte pocit, že potřebujete hnout se svým životem, se vztahy, prací, sami se sebou, pokud máte před sebou například důležité rozhodnutí nebo změnu. V terapii a koučování jsem orientovaná na řešení. V klidném prostoru čtyř očí a čtyř uší můžete promluvit o všem, co potřebujete vyřešit, přes co se chcete přenést, na čem chcete zapracovat. Řešení Vašich témat už existuje, jen si na něj musíme společně posvítit. Díky času, který budete mít jen pro sebe, získáte prostor pro vytvoření nadhledu a pro posun Vašich témat směrem, kterým chcete. Těším se na Vás.

diplom - icon
Mgr. Veronika Ešnerová
800 Kč/50 minut
PODPORA V NÁROČNÉM OBDOBÍ, ÚZKOSTI, DEPRESE, VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA, POTÍŽE SE SEBEDŮVĚROU, HLEDÁNÍ VLASTNÍ IDENTITY, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, TRAUMATICKÉ UDÁLOSTI, DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÍ
  • Výcvik v PCA poradenství a psychoterapii (PCA Institut Praha, 2019 – předpokládané dokončení 2023)
  • Magisterský titul: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2018)
   • Fakulta sociální práce, University of Ghent (2018, Erasmus+)
  • Bakalářský titul: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2013)
   • Fakulta psychologie, Universidad de Valencia (2013, Erasmus+)

Komplexní výcvik v krizové intervenci (Déčko, 2017)

Motivační rozhovory (Jan soukup, 2022)

Chatová krizová intervence (Linka Bezpečí, 2020)

Internetové poradenství (Déčko, 2020)

Koučink s využitím koní (Equiemoción & Liderazgo y equilibrio, Španělsko, 2019)

Úvodní seminář k metodě Somatic experiencing (Praha, 2018)

Další krátké vzdělávací semináře na témata jako je prevence vyhoření, sociálně-právní ochrana dětí, sebepoškozování, rizika kyberprostoru, a další.

Profesně se nejčastěji setkávám s lidmi, kteří přicházejí v akutní krizi a psychické nepohodě jako jsou úzkosti, deprese a jiné obtíže. Od roku 2019 pracuji na pozici krizové interventky pro děti a dospělé například v Dětském krizovém centru nebo Centru LOCIKA. Vlastní psychoterapeutickou praxi pro klienty nabízím od začátku roku 2022. Dlouhodobě se také věnuji lektorské činnosti v prevenci rizikového chování pro děti a dospívající (Prev-Centrum). Zajímám se o využití koní v psychoterapii a vedu programy na podporu sociálních dovedností pomocí koní.

V terapiích nabízím empatické naslouchání, nehodnotící bezpečný prostor a podporu, aby člověk mohl najít svou vnitřní sílu a vlastní cestu či zdroje, které mu pomohou ustát i nelehké situace. Věnuji se například problematice hledání vlastní identity, podporou v náročných životních situacích, potížemi se sebedůvěrou, prožitím traumatických událostí, problémy ve vztazích, sebepoškozováním či myšlenkami na sebevraždu. Často se ve své praxi věnuji dospívajícím a mladým dospělým, prostor však nabízím i pro dospělé, například při osobních či rodinných krizích a pro kohokoliv, kdo potřebuje sdílet své nepříjemné pocity a najít podporu na své cestě.

diplom - icon
Mgr. Petra Kahánková
700Kč/55 minut
úzkosti, fobie, deprese, panika, stres, poruchy příjmu potravy, vztahové a rodinné potíže, závislosti

Jednooborová psychologie FF MU

Kognitivně-behaviorální terapie KBT

krizová intervence

integrovaný koučovací výcvik,

od 2011 v Pedagogicko-psychologická poradny

od 2013 soukromá praxe

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a koučka, působí především v Ostravě a blízkém okolí. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, Česká společnosti kognitivně behaviorální terapie a Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Mým stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie).

JAKO KLIENT MŮŽETE VYUŽÍT SLEVU 400-500 KČ OD POJIŠŤOVNY AŽ NA 10 SEZENÍ (POKUD MÁTE POJIŠŤOVNU VZP, ZPMV, ČPZP, ZPŠ).
diplom - icon
Mgr. Kateřina Vojtěchová
600-700Kč/50 minut v závislosti na termínu terapie
Trauma, deprese, úzkosti, sebepoškozování, komunikační obtíže, osamělost, stres, dospívající, dospělí, náročné situace

2016 – 2019: Masarykova Univerzita v Brně, navazující magisterské studium, studijní program Sociální práce

2009 – 2010: Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze, bakalářské studium, obor Vzdělávání dospělých

2006 – 2009: VOŠ Jahodová Praha, obor Sociální práce

2009 – 2017: Psychoterapeutický výcvik; směr hlubinně-dynamická psychoterapie se zaměřením na terapii a prevenci psychotraumatu, Rafael Institut

2014: Kurz Mediace, Fond ohrožených dětí

další kratší kurzy a vzdělávací aktivity jako např.: kontinuální vzdělávání v rámci psychoterapeutického výcviku se zaměřením na trauma, základy krizové intervence, využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem, Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči, Základy práce s rodinou – Pesso Boyden psychomotorický přístup, ADHD apod.

od 2021 dosud: vlastní psychoterapeutická praxe
od 2021 dosud: Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou, Praha

2010 – 2021: FOD Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Praha

V rámci studií jsem se věnovala širším formám pomáhajících profesí, přičemž už na prahu dospělosti jsem směřovala k psychoterapeutické činnosti. Nejvyššími hodnotami ve vztahu s druhými jsou pro mě vnímavost, pochopení, přijetí, pomoc druhému a opravdovost vzájemného vztahu. Ráda trávím čas s rodinou a přáteli, v nedotčené přírodě, se zvířaty, cestováním, fotografováním, čtením knih, sledováním filmů, ale oceňuji i chvíle samoty. Ve své práci čerpám nejen ze vzdělání, ale také z různorodých životních zkušeností. Inspirují mě rozmanitosti kultur a filosofií. Věnuji se dětem, dospívajícím i dospělým v náročných situacích, jako jsou traumatická zkušenost, oběť násilí, úzkosti, deprese, sebepoškozování, náhradní rodinná péče, pocity odlišnosti, komunikační obtíže, strach z důvěry, osamělost atd. Nabízím svou podporu, účast a pomoc. Pokud by Vám nevyhovovaly vypsané termíny, měli byste jakékoli otázky nebo váháte, můžete mě kontaktovat na e-mailu: katerinavojtechovaa@gmail.com.

diplom - icon
Mgr. Michala Baujosvá
450Kč/50 minut
mezilidské vztahy, náročné životní situace, úzkostné poruchy, sebepřijetí, sebedůvěra, OCD, deprese, fobie
 • Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea: 2019 – současnost
 • Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovyiverzity
 • Kurz kompletní krizové intervence – Déčko Liberec z.s.
 • Krajská Pedagogicko-psychologická poradna Zlín
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Školní psycholog na ZŠ Frýdek-Místek

„Sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená starost, poloviční starost.“

Ne každý má v životě někoho, s kým se může o své starosti a trápení podělit. Někdo to štěstí má, ale sdílení starostí nemusí vždy stačit. Pokud nemáte s kým se o své trápení podělit, nevíte si s ním rady a zároveň byste moc chtěli s ním něco udělat, obraťte se na mě. Společně se budeme snažit tomu porozumět a hledat nové cesty ke změně.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, a protože chci své vědomosti a dovednosti dále prohlubovat, jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku v KBT (kognitivně-behaviorální terapie).

Mám ráda zvířata, přírodu a sport.

diplom - icon
Mgr. Petra Kadlecová
550Kč/60 minut
podpora klientů v náročných životních situacích, jakými mohou být - rozchod, ztráta blízké osoby, obtíže při studiu, zaměstnání, nároky spojené s rodičovstvím, dlouhodobé onemocnění.

Psychologie, FF MU v Brně

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I., II., Výcvik integrace v psychoterapii – nedokončen

psycholog v Pedagogicko- psychologické poradně 2,5 roku, školní psycholog v ZŠ a MŠ 6 roků, psycholog poradenského centra Mendelovy univerzity v Brně 6 roků.

Snažím se spolu s klientem najít jeho osobitý příběh. Hledáme tak podporu v jeho běžném životě a cestu ke spokojené každodennosti. Pracovala jsem s lidmi v různých etapách života – dětmi, dospívajícími, dospělými, rodiči. Poznávám, že každý potřebujeme vědomí smyslu svého života, být ve vědomém kontaktu se svým tělem a emocemi a také mít uspokojivé vztahy s lidmi kolem sebe. V práci často využívám hru, relaxace, imaginace, zakotvení v těle, vždy je pro mě rozhodující to, čemu je klient nakloněn.

diplom - icon
Mgr. Petra Jonášová, DiS.
800,- Kč/ 50 minut
ÚZKOST PROBLÉMY V RODINĚ PROBLÉMY VE VZTAZÍCH MANIPULATIVNÍ RODIČE MANIPULATIVNÍ PARTNER NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ ŠIKANA ZÁVISLOST NA PARTNEROVI, NEBO NA OKOLÍ ŽÁRLIVOST OSAMĚLOST OSOBNÍ ROZVOJ DEREALIZACE
 • Vyšší odborná zdravotnická škola Hradec Králové (DiS.)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Bc.)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr.)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání v komunitě skupinové psychoterapie v daseinsanalytickém směru na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Výcvik je garantován PVŠPS – PPF a je akreditován programem pro zdravotnictví.
 • Pětiletý psychoterapeutický (Daseinsanalytický) výcvik akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (550 hodin).
 • Daseinsanalytická supervize skupinová (120 hodin) – MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D. 

Věřím, že v každém člověku dříve vlastní životní potenciál a síla, mou náplní práce je pomoct Vám tento potenciál najít a naučit se ho využívat.  
Svým klientům nabízím respekt a přijetí, které vytvářejí bezpečné prostředí pro otevření se k důvěře.
Nebudu Vás hodnotit, ani soudit, neboť hodnocení a souzení je něco, co většina lidí mohla zažívat například v dětství a možná zažívá i dodnes. Hodnocení a odsuzování může mít pro lidi negativní zásah do jejich sebedůvěry.
Klienta respektuji s jeho kladnými i zápornými stránkami, zkrátka takového, jaký je, což může napomoci tomu, že klient časem dokáže přijímat sám sebe. 
Velmi ráda pracuji s imaginací, aby cesta k porozumění byla lépe srozumitelná. Většina úzkostí, depresí a dalších psychických problémů pramení z toho, že potlačujeme některé části našeho já, svá skutečná přání a nežijeme svůj vlastní život. Během terapie se snažím rozklíčovat to, co klienta vnitřně svazuje a společně pak hledáme cestu k jeho vnitřní svobodě, tak aby našel rovnováhu sám v sobě a mohl například využívat vlastní potenciál.

KLIENTI VZP, ČPZP, ZPMV, ZPŠ MOHOU ČERPAT PŘÍSPĚVEK NA TERAPII V RÁMCI PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ. DÁLE SPOLUPRACUJI S BENEFIT PLUS
diplom - icon