On-line Terapie

Jsme tu, když nás potřebujete.

Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Vyberte si jednoho z našich terapeutů, kteří zde jsou jen pro Vás. Terapie nabízíme on-line formou a za velmi výhodných cenových podmínek.

Vyberte si terapeuta

V našem seznamu níže na této stránce si najdete terapeuta. Pro bližší informace o vybraném terapeutovi klikněte na tlačítko u jeho fotografie

Vyberte si termín

V našem seznamu níže na této stránce si najdete terapeuta. Pro bližší informace o vybraném terapeutovi klikněte na tlačítko u jeho fotografie

Připojte se

V naplánovaný termín se s terapeutem spojíte přes chat, hovor či videohovor.

Proč terapie u Nepanikař?

Několikaletá zkušenost v oboru

Krátké čekací doby

Dobrá cenová dostupnost

Námi prověření terapeuti

Jak si rezervovat terapii?​

Jak si nastavit zařízení před terapií?

Rezervace

Pravidla
on-line terapie

Anonymita
Terapie je vedena diskrétně, anonymně, není nahrávána.
Platba

Terapie je placená služba, platba probíhá online na účet, a to vždy před uskutečněním terapie. Platební údaje Vám přijdou po potvrzení rezervace. 

Oboustranná zodpovědnost

Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, oznámí to konzultantovi telefonicky, či e-mailem  minimálně 2 dny (48 hodin) předem v tomto případě je mu vrácená plná částka za sezení. 

V opačném případě tato částka propadá. 

Nenecháme se rušit
Klient ani terapeut nebudou v průběhu konzultace přijímat telefony, ani jinak přerušovat terapii.
Rozvrh

Jedna konzultace trvá 50 – 60 minut v závislosti na konkrétním terapeutovi. Frekvence setkávání probíhá po domluvě klienta s terapeutem.

Objednání je závazné
Klient si konzultaci registruje na konkrétní den a čas. Objednání nabízení služby je závazné.
Propadnutí terapie

V případě, že se klient nedostaví na konzultaci bez předchozí omluvy, po 15 minutách od počátku jej terapeut telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktuje. Nedostaví-li se, považuje terapeut po 20 minutách konzultaci za zrušenou.

Společná domluva a respekt
Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce, na čem chce klient pracovat, čeho chce dosáhnout. Konec terapie je otázkou diskuze o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, bude jej terapeut plně respektovat.

MGR. ZUZANA DOLEŽALOVÁ
550 KČ/60 MINUT
MEZILIDSKÉ VZTAHY, VZTAH K SOBĚ

2012-2015 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, navazující magisterské studium Psychologie
2009-2012 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, bakalářské studium Psychologie – Mediální studia a žurnalistika

• Solution Focus – Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – Dalet institut s.r.o. (od 2017, očekávané ukončení 2022, 777 hod)
• Užitečné pomáhající rozhovory zaměřené na řešení – Peter Szabó (16 hod)
• Umění a praxe spolupráce v organizacích – Harlene Anderson a John Shotter (16 hod)
• Práce s výjimkami v terapii zaměřené na řešení – Leoš Zatloukal a Pavel Vítek (5 hod)
• Nácviková skupina vedení rozhovoru – Jana Brzkovská (15 hod)
• Assessment centrum aneb jak na výběrové řízení – Kariérní centrum Masarykovy univerzity (40 hod)
• Behavioral Event Interview – Tomáš Haken (6 hod)
• Kurz vedení programů primární prevence ZŠ a SŠ – Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Brno (84 hod)

Od roku 2018 individuální i skupinová práce s klienty (koučování/psychologické poradenství/psychoterapie), řešení interpersonálních situací a mediace ve firemním prostředí i mimo něj.

Původně jsem chtěla být novinářka. Zájem o lidské příběhy mě ale nakonec přivedl k magisterskému titulu z psychologie, který jsem získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Po studiích jsem znalosti z psychologie využívala hlavně v HR. Když jsem se jako HR manažerka začala starat o brněnské Lidi z Baru – stopadesátihlavou skupinu nadšenců do gastronomie, hotelnictví, stánkaření a mnoha dalších věcí – chtěla jsem být svým kolegům, kteří v práci den co den řešili vztahové záležitosti, co nejvíce užitečná. Proto jsem se rozhodla více proniknout do psychoterapie. Začala jsem navštěvovat komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet institut) a pracovat s individuálními klienty. S jejich obavami, úzkostmi, bloky. Pomáhala jsem jim s osobnostním růstem nebo třeba s hledáním a podporou zdrojů, ze kterých můžou v každodenním životě čerpat. Moc mě to bavilo, proto jsem na psychologickou práci nezanevřela ani teď, kdy jsem na rodičovské dovolené. Kromě dcery se tak i nadále věnuji individuálnímu poradenství, psychoterapii a koučování. S klienty se zaměřuji na hledání řešení, posilování jejich schopností a dovedností, které pro změny v životě potřebují. Mám ráda uvolněnou a nehodnotící atmosféru, výsledek naší spolupráce je společným dílem. Zabývám se především mezilidskými vztahy – v partnerství, v rodině, v práci… Často se dotýkáme témat, jako je sebevědomí, vztah k sobě, porozumění vlastním potřebám a hodnotám a podobně.

diplom.svg
Mgr. Pavlína Navrátilová
600 Kč/60 minut
děti, dospívající, studenti SŠ a VŠ

Vystudovala jsem magisterskou jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a pokračuji ve vzdělávání u Instep institutu v systematickém pětiletém psychoterapeutickém výcviku v integrativní Gestalt terapii. Absolvovala jsem rovněž i komplexní roční výcvik v krizové intervenci (tváří v tvář, telefon, internet, chat) a specializační vzdělávání Psycholog ve zdravotnictví.

 • Trauma: strategie provázení a zvládání, Jim Holder (40 hod, MANSIO)
 • Spolu a jinak ve školním poradenství (36 hod, MANSIO)
 • Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími (16 hod, MANSIO)
 • Sandplay/Sandtray: základní i pokračovací kurz práce s herním pískovištěm (16 + 8 hod, B CREATIVE) • Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou (16 hod, CETERAS Profi)
 • Respektovat a být respektován (36 hod, Respektovat a být respektován, z.s.)
 • Děti a ztráta (16 hod, Poradna Vigvam z.ú.)
 • Spiritualita (16 hod, Poradna Vigvam z.ú.)
 • Trauma a traumatická krize (7 hod, Instep Academy)
 • Rodinná gestalt terapie (7 hod, Instep Academy)
 • Terapie hrou, Ceremonie a rituály (7 hod, Instep Academy)
 • Psychoterapeutický management (7 hod, Instep Academy)
 • Dítě v centru – Aplikace komplexního přístupu při práci s rozvádějícími se rodiči a jejich dětmi (24 hod, SPONDEA)
 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra + Nácviky sociálních dovedností u dětí s AS nebo VFA (8 + 8 hod, Rodinné integrační centrum)
 • Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky (8 hod, Národní ústav pro vzdělávání)
 • Použití Heroic Imagination Project v práci s dětmi (8 hod, Národní institut pro děti a rodinu z. s.)
 • Krizová intervence u katastrofických událostí (5 hod, Modrý Anjel)
 • Absolvování ročního studia Pedagogiky volného času (Národní institut dětí a mládeže)

V současnosti jsem psycholožkou v centru krizové pomoci SPONDEA, kde pracuji s dětmi, dospívajícími, studenty SŠ i VŠ, i celými rodinami. Věnuji se rovněž i lektorské a metodické činnosti. Dříve jsem působila jako školní psycholožka a krizová interventka na lince důvěry, a zkušenosti jsem nasbírala i na mnoha různorodých stážích a kurzech. Ve své psychologické a psychoterapeutické poradenské praxi doprovázím klienty v jejich obtížných obdobích, pomáhám jim zorientovat se ve svých potřebách, pocitech a myšlenkách, a objevovat možné zdroje úlevy, podpory, pomoci a řešení. Vnímám, jak silná a odolná může být lidská duše, jen je pro ni někdy důležité, že svá trápení nenese zcela sama, ale může společně s druhým svým stavům a sobě samé více porozumět a najít si vlastní cestu, aby jí bylo zase lépe. Každé téma nebo pocity, které klienta více či méně tíží, mají v rámci našeho setkávání své místo a můžeme se jim společně věnovat. Ve své práci jsem vázána přísnou mlčenlivostí, řídím se Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, jejíž jsem členem, a pracuji pod supervizí.

Tancuji životem s úsměvem, otevřeností a kuráží čelit jeho výzvám. Ve volném čase jsem ráda v přírodě (ať už pěšky, na kole nebo na vodě), tančím, zpívám, čtu a baví mě objevování čehokoli nového. Moc ráda také trávím čas se svými blízkými a přáteli a oddávám se kultuře všeho druhu.

NABÍZÍM KROMĚ ONLINE I MOŽNOST OSOBNÍ KONZULTACE V CENTRU BRNA (TERMÍNY VE STŘEDU). POKUD MÁTE O TUTO FORMU ZÁJEM, NEVYHOVUJÍ VÁM VYPSANÉ TERMÍNY NEBO MÁTE JAKÝKOLIV DOTAZ, NAPIŠTE MI PROSÍM NA EMAIL: PAVLINA.NAVRATIL@GMAIL.COM.
diplom.svg
Táňa Mančíková
700Kč/50 minut

Český institut biosyntézy – frekventant psychoterapeutického výcvik v Biosyntéze (812 h)

Český institut biosyntézy – Program Psychoterapeutické minimum (112 h)

VŠE – Matematické metody v ekonomii

 • Trauma (akreditace, Remedium)
 • Komunikace s obětí násilných trestných činů – zejména domácího a sexuálního násilí
 • (akreditace, Persefona)
 • Motivační intervence – orientace v klientově motivaci, její zvědomení a posílení, využití v
 • klientův prospěch a začlenění do jeho vnitřního světa (akreditace, Fokus)
 • Od fragmentace k integraci – práce s traumatem z hlediska biosyntézy (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.)
 • Dreamwork – práce se sny (Gabriele Hoppe)
 • Setkání s Pesso-Boyden terapií I. a II. (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Lubomír Kobrle)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (akreditace, Déčko Liberec)
 • Výcvik v internetovém poradenství (akreditace, Modrá linka)
 • Základy transakční analýzy pro pracovníky sociálních služeb (akreditace, APSS ČR)
 • Opora v sobě, osobní prostor a bezpečné limity – aspekty psychosomatické terapie, praktické inspirace, vlastní potřeby, téma limitů a hranic ve vztazích (Mgr. Michaela Kocnárová a Mgr. Petr Odstrčil)
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta (akreditace, Proutek, Tudytam)
 • Odborné konference – např. Konference Diference a opakování – zaměřená na práci s dlouhodobými klienty v sociální (krizových) službách, téma sebevražednosti klientů (Elpida, o.p.s.), Odborná konference 1000 podob krizové intervence (Remedium Praha o.p.s.),
 • Mezinárodní konference Krizových linek důvěry (Vilnius, Litva), Mezinárodní konference Krizových linek důvěry (Malta)
 • Stáže a exkurze: pracovní stáž na lince důvěry pro děti ve Velké Británii Child HelpLine (Leeds), stáž na Lince důvěry Elpida, exkurze PČR – mládežníci Zbraslav, stáž na dispečinku ZOS ve Středních Čechách, stáž v organizaci DOM, stáž na Lince důvěry Dětského krizového centra
 • Další workshopy a přednášky – např.: dětský psycholog, dětská psychiatrie, sexuologie, gynekologie, praxe sociálních pracovníků, psychospirituální krize, sebepoškozování, online bezpečí, závislosti, pobytová zařízení, poruchy přijmu potravy, přenos a protipřenos, koučink,
 • kurz lektorských dovedností

V SOUČASNOSTI:

 • Sdružení Linka bezpečí – pozice:
  • od 07/2009 – intervizor – vedení směny, péče o podřízené, vzdělávání
  • od 01/2007 – konzultant chatu – chatová krizová intervence
  • od 03/2013 – metodik a lektor akreditovaného Výcviku v chatové krizové intervenci
  • od 01/2011 – metodik a lektor projektu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • OSVČ – živnost:
  • Lektorování – tvorba metodiky a lektorování kurzů, workshopů a webinářů na klíč pro různé organizace s tématy krizové komunikace (Krizová intervence, Sebevražednost, sebepoškozování, Práce s dětským klientem, Práce s náročnými projevy (manipulace, agrese, emoční rozrušení), Psychohygiena, Práce s hranicemi apod.)
  • Supervizní vzdělávání týmu pracovníků chatu a mentorského týmu Krizové linky Dětského krizového centra
  • Podpůrné rozhovory, konzultace a terapie

PŘEDCHOZÍ PRAXE:

 • Konzultant Linky bezpečí (Sdružení linka bezpečí)
 • Lektor a metodik projektu Besedy Linky vzkaz domů (Sdružení linka bezpečí)
 • Statistické zpracování dat – externista (Image Lab s.r.o.)
 • Kolektor předmětů demografie, základy ekonomiky a statistika (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě – detašované pracoviště v Praze)
 • Ekonometrický datový analytik (Telefónica Czech Republic, a.s.)

Od matematiky a statistiky mě vítr zavál ke krizové intervenci a terapii. Je mně blízká podpora

druhých lidí v jejich tempu a s respektem k jejich potřebám, každý má právo prožívat různé situace

jakkoliv, nabízím k tomu otevřený a bezpečný prostor při společném setkávání. Místo je pro

přemýšlení, práci s tělem i emoce, společně můžeme hledat zdroje a podpořit dobrou pulsaci.

 

Pocházím ze Slovácka a jsem naplavená do Prahy. Mám ráda saunování, dobrou společnost a

šifrování, jsem sova a kavárenský povaleč. Potřebuju, aby vše, co dělám, dávalo smysl.

diplom.svg
Mgr. Vojtěch Kukla
400kč/60 minut
Partnerské vztahy, komunikace, osobní rozvoj, time-management, leadership, zdravý životní styl, náročnosti dospívání, sebepoškozování.

2014/15 – 2016/17 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium psychologie, bakalář
2017/18 – 2018/19 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium psychologie, magistr
Od roku 2019/20 Univerzita Palackého v Olomouci prezenční studium, Ph.D., pedagogická psychologie (předpokládané dokončení studia v roce 2023)

 

Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství PCA – předpokl. dokončení 2023

(akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou asociací pro psychoterapii)

Kurz kompletní krizové intervence

(akreditovaný MPSV ČR, v rozsahu 150 hodin).

Kurz vedoucích dorostů – Rádcovská škola

(kurz pro vedoucí dorostů organizovaný Dorostovou unií z.s.)

Školení hlavních vedoucích táborů

(držitel tohoto osvědčení je oprávněn vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora, certifikát udělen Dorostovou unií z.s. ve spolupráci s MŠMT)

Kresba postavy FDT – Mgr. Zdeněk Altman

(úvod do kresebných výrazově projektivních metod, administrace a interpretace FDT, přínos kresby postavy pro výběr vhodných uchazečů, možnosti poradenského i klinického využití).

Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

(akreditovaný MPSV ČR, v rozsahu 8 hodin)

 

Od jara 2020 jsem rok a půl pracoval v Poradně pro rodinu pro Pardubický kraj v oblasti osobního poradenství a náhradní rodinné péče. Od října 2021 pracuji v privátní psychologické praxi. Dále mám zkušenosti jako terénní pracovník nízkoprahového klubu pro dospívající, školní psycholog a psycholog dětského centra Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Práci s dospívajícími se mimo jiné již přes 10 let věnuji v rámci křesťanského dorostu (organizace podobná skautu).

 

Pracuji jako psycholog v mnoha oblastech – rád se stále učím a rozšiřuji své obzory. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V osobním poradenství a terapii vidím hluboký smysl. Ve své praxi čerpám zejména z psychoterapeutického výcviku PCA (přístup zaměřený na člověka).

diplom.svg
Mgr. Lenka Čumplová
500Kč/50 minut
individuální terapie

FF UK obor sociální práce

Výcvik v systemické psychoterapii v ISZ ( zač. 2018 dosud)

2018 – dosud – Sociální pracovník komunitního týmu, pečujícího o osoby s duševním onemocněním, Eset – help z.s.

2017 – 2018 – Krajská koordinátorka síťování služeb pro rodiny a děti, MPSV

2016 – 2017 Osobní asistent pro osoby po úrazu krční páteře, Active assistance, Velká Británie

2013 – 2016 Sociální pracovnice v tréninkovém programu Toulcova dvora, Envira.o.p.s.

2011 – 2013 Pracovní asistent v tréninkové cukrárně, Cukrárna Vesmírna o.p.s.

2016 – 2011 Vedoucí rehabilitační keramické dílny, Rehabilitační středisko pro nevidomé

2005 – 2006 Poradenská pracovnice pro rodiny ohrožené odebráním dítěte, STŘEP o.s.

Čeština

Angličtina jen s nerodilými mluvčími

Mám ráda lidskou různost, baví mne pozorovat kreativitu, se kterou se lidé adaptují na někdy složité podmínky života. Dokážu mluvit o hodně tématech, málo věcí je pro mne tabu. Píšu „mluvit“ ale ve skutečnosti spíš poslouchám. Nečekejte ode mne radu, ale spíš otázky, jejichž zodpovězení vám pomůže nalézt si řešení vlastními silami. Rozumím tomu, že lidé v šílených situacích dělají často šílené věci. Nečekejte ale, že budu mlčet, když se dozvím o závažném trestném činu, nebo když mi bude někdo popisovat, jak ubližuje druhým.

diplom.svg
Mgr. Petra Kadlecová
550Kč/60 minut
podpora klientů v náročných životních situacích, jakými mohou být - rozchod, ztráta blízké osoby, obtíže při studiu, zaměstnání, nároky spojené s rodičovstvím, dlouhodobé onemocnění.

Psychologie, FF MU v Brně

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I., II., Výcvik integrace v psychoterapii – nedokončen

psycholog v Pedagogicko- psychologické poradně 2,5 roku, školní psycholog v ZŠ a MŠ 6 roků, psycholog poradenského centra Mendelovy univerzity v Brně 6 roků.

Snažím se spolu s klientem najít jeho osobitý příběh. Hledáme tak podporu v jeho běžném životě a cestu ke spokojené každodennosti. Pracovala jsem s lidmi v různých etapách života – dětmi, dospívajícími, dospělými, rodiči. Poznávám, že každý potřebujeme vědomí smyslu svého života, být ve vědomém kontaktu se svým tělem a emocemi a také mít uspokojivé vztahy s lidmi kolem sebe. V práci často využívám hru, relaxace, imaginace, zakotvení v těle, vždy je pro mě rozhodující to, čemu je klient nakloněn.

diplom.svg
Mgr., Bc. Markéta Tomášková
550Kč/60 minut
krize, úzkosti, závislosti, poruchy příjmu potravy, náročné životní situace a změny, mezilidské vztahy, well-being, rozvojová témata, profesní otázky, zdravý životní styl
 • Univerzita Palackého v Olomouci, navazující magisterský obor Psychologie, 2014-2016,
 • Ostravská univerzita v Ostravě, bakalářský obor Sociální pedagogika-prevence a resocializace, 2012-2015, •
 • Ostravská univerzita v Ostravě, bakalářský obor Psychologie, 2011-2014.
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii: 9/2017 – současnost (Dalet institut s.r.o.), •
 • akreditovaný kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7 – neverbální administrace, 2018 (NÚV), •
 • akreditovaný Kurz kompletní krizové intervence: 11/2017 – 4/2018 (ČASP, z. s.), •
 • certifikovaný jednodenní kurz Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení, 2017 (Pedagogicko-psychologická poradna Brno), •
 • certifikovaný jednodenní kurz Sexuální výchova žáků s mentálním postižením, 2017 (Národní ústav pro vzdělávání), •
 • certifikovaný jednodenní kurz WISC – III, 2017 (Hogrefe – Testcentrum s.r.o.), •
 • kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2016), •
 • certifikovaný dvoudenní kurz Hand Test, 2015 (ČASP, z.s.) , •
 • Certifikovaný dvoudenní kurz Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie, 2015 (ČASP, z.s.).

Několikaleté zkušenosti s konzultacemi online i osobně převážně s dospělými klienty.

Po absolvování vysoké školy jsem pracovala s dětmi s mentálním postižením, a to jak diagnosticky, tak terapeuticky. Již v průběhu tohoto zaměstnání jsem zahájila psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešení, ve kterém pokračuji i nyní na rodičovské dovolené. V terapii zdůrazňuji Vaše síly a zdroje, které máte a hledáme společně další, které si prozatím možná neuvědomujete. Respektuji Vaši individualitu a netroufám si být expertem na Váš život. Proto není mým cílem dávat rady, ale doprovázet Vás na cestě k tomu, čeho sám/sama chcete dosáhnout. Bude mi ctí, pokud se rozhodnete mi důvěřovat a sdílet se mnou obtížné momenty Vašeho života. Bohužel není v lidských silách vrátit čas, aby se některé věci nestaly, ale mám důvěru v to, že najdeme způsob, jak se s nimi prát a žít spokojeněji. Už to, že jste vyhledal/a psychoterapii, byl obtížný krok, který jste zvládl/a!

Pokud Vám nevyhovují vypsané termíny nebo máte nějaké obavy, můžete mě kontaktovat na email: tomaskova.psycholog@seznam.cz.
diplom.svg
Mgr. Kateřina Lapáčková
550Kč/50 minut
úzkostné poruchy, deprese, fobie, OCD, sebedůvěra

2019 – současnost Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea

2016 Zahraniční studijní pobyt na Glyndwr University ve Walesu, UK

2012-2018 Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity

Sebevražda a sebevražedné jednání klienta (Mgr. Martin Pešek, Luctus)

8/2018 – 12/2020 Psycholog Krizového centra

11/2019 – 10/2020 Psycholog v Dětském domově

9/2018 – 6/2019 Psycholog SPC

Představuji si, že každý jdeme vlastní cestou, kterou čas od času s někým sdílíme. Na své cestě ale můžeme zabloudit, narazit na nelehké překážky, nevědět kudy dál. A právě terapii vidím jako dočasné sdílení cesty s terapeutem, kdy člověk dostane prostor lépe se ve své situaci zorientovat. Společně se podíváme na to, jaká vaše cesta doposud byla, co si s sebou nesete a s čím se potýkáte právě teď. Tomuto všemu se budeme snažit více porozumět a následně hledat cesty, kudy se vydat dále. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Kognitivně behaviorální terapie (KBT) pod vedením Prof. MUDr. Praška, CSc. Z mého dosavadního profesního působení si nejvíce cením zkušeností, které jsem nasbírala během své práce v Krizovém centru ve Svitavách, kde jsem pracovala s velmi širokou škálou klientů. Mou velkou profesní zálibou je sportovní psychologie, ráda se stále něco nového učím a neodolám šálku kávy s čokoládou.

diplom.svg
Mgr. Kateřina Vojtěchová
500Kč/50 minut
Trauma, deprese, úzkosti, sebepoškozování, komunikační obtíže, osamělost, stres, dospívající, dospělí, náročné situace

2016 – 2019: Masarykova Univerzita v Brně, navazující magisterské studium, studijní program Sociální práce

2009 – 2010: Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze, bakalářské studium, obor Vzdělávání dospělých

2006 – 2009: VOŠ Jahodová Praha, obor Sociální práce

2009 – 2017: Psychoterapeutický výcvik; směr hlubinně-dynamická psychoterapie se zaměřením na terapii a prevenci psychotraumatu, Rafael Institut

2014: Kurz Mediace, Fond ohrožených dětí

další kratší kurzy a vzdělávací aktivity jako např.: kontinuální vzdělávání v rámci psychoterapeutického výcviku se zaměřením na trauma, základy krizové intervence, využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem, Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči, Základy práce s rodinou – Pesso Boyden psychomotorický přístup, ADHD apod.

Od 2010 dosud: FOD Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Praha

2009: o.s. Prev-Centrum, Praha

2004 –2007: Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa, Kladno

Dobrovolnická činnost v organizacích Člověk v tísni, Dobrovolnické centrum, Dům světla (2003 –2007)

Praxe během studia: dětská psychiatrická klinika, středisko výchovné péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí, PN Bohnice

V rámci studií jsem se věnovala širším formám pomáhajících profesí, přičemž už na prahu dospělosti jsem směřovala k psychoterapeutické činnosti. Nejvyššími hodnotami ve vztahu s druhými jsou pro mě vnímavost, pochopení, přijetí, pomoc druhému a opravdovost vzájemného vztahu. Ráda trávím čas s rodinou a přáteli, v nedotčené přírodě, se zvířaty, cestováním, fotografováním, čtením knih, sledováním filmů, ale oceňuji i chvíle samoty. Ve své práci čerpám nejen ze vzdělání, ale také z různorodých životních zkušeností. Inspirují mě rozmanitosti kultur a filosofií. Věnuji se dětem, dospívajícím i dospělým v náročných situacích, jako jsou traumatická zkušenost, oběť násilí, úzkosti, deprese, sebepoškozování, náhradní rodinná péče, pocity odlišnosti, komunikační obtíže, strach z důvěry, osamělost atd. Nabízím svou podporu, účast a pomoc. Pokud by Vám nevyhovovaly vypsané termíny, měli byste jakékoli otázky nebo váháte, můžete mě kontaktovat na e-mailu: katerinavojtechovaa@gmail.com.

diplom.svg
Mgr. Petra Kahánková
600Kč/55 minut
úzkosti, fobie, deprese, panika, stres, poruchy příjmu potravy, vztahové a rodinné potíže, závislosti

Jednooborová psychologie FF MU

Kognitivně-behaviorální terapie KBT

krizová intervence

integrovaný koučovací výcvik,

od 2011 v Pedagogicko-psychologická poradny

od 2013 soukromá praxe

Jsem psycholožka, psychoterapeutka a koučka, působí především v Ostravě a blízkém okolí. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, Česká společnosti kognitivně behaviorální terapie a Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Mým stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie).

diplom.svg
Mgr. Jolana Kubieńová
550Kč/50 minut
úzkostné poruchy, deprese, fobie, OCD, krize, náročné situace, mezilidské vztahy, well-being, rozvojová témata, zdravý životní styl, sebedůvěra, dospělí

2019 až současnost – Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea
2018 – Zahraniční studijní pobyt na Middle Tennessee State University, USA
2014 až 2019 – Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity

3/2017 až 10/2017 – Kurz kompletní krizové intervence; Déčko Liberec z.s., 150 hod

07/2021 až současnost – Vlastní psychoterapeutická praxe
10/2019 až 12/2020 – Psychoterapeut ve SPONDEA, z.ú., Brno; individuální terapie s osobami nezvládajicími vztek a agresi
08/2019 až 12/2020 – Psycholog ve VSČR; terapie a poradenství pro odsouzené
10/2017 až 12/2020 – Pracovník linky důvěry

Věřím, že na změnu není nikdy pozdě a každý problém lze vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit. Stačí
pouze nalézt ten správný klíč. Mojí prací je hledat tento klíč spolu s Vámi a být Vám průvodcem na cestě
k uzdravení, radosti a spokojenému životu. V terapii Vám nabízím bezpečný prostor pro sebepoznání,
řešení různých psychických obtíží, práci na sobě a podporu v náročných životních situacích.
Prozkoumáme spolu jak a proč daný problém vznikl, co jej pomáhá udržovat v současném životě a jak
můžete postupně pracovat na jeho zvládnutí.
Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii (KBT), díky dlouhé
praxi na lince důvěry jsem zvyklá mluvit se ženami i s muži o jakémkoliv tématu, často i v život
ohrožujících situacích, a díky zkušenostem z terapií jsem schopná poskytovat i dlouhodobou podporu.
Miluji dobré jídlo, tanec a výlety v přírodě.

Pokud Vám nevyhovují vypsané termíny, máte jakýkoliv dotaz, nebo váháte, zda je terapie pro Vás vhodná, napište mi na email info@kubienova.cz a vše společně probereme.
diplom.svg
Mgr. Michala Bajusová
450Kč/60 minut
mezilidské vztahy, náročné životní situace, úzkostné poruchy, sebepřijetí, sebedůvěra, OCD, deprese, fobie

Psychoterapeutický výcvik – Mezinárodní institut KBT Odyssea: 2019 – současnost
Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Kurz kompletní krizové intervence – Déčko Liberec z.s.

 • Krajská Pedagogicko-psychologická poradna Zlín
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Školní psycholog na ZŠ Frýdek-Místek

„Sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená starost, poloviční starost.“

Ne každý má v životě někoho, s kým se může o své starosti a trápení podělit. Někdo to štěstí má, ale sdílení starostí nemusí vždy stačit. Pokud nemáte s kým se o své trápení podělit, nevíte si s ním rady a zároveň byste moc chtěli s ním něco udělat, obraťte se na mě. Společně se budeme snažit tomu porozumět a hledat nové cesty ke změně.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, a protože chci své vědomosti a dovednosti dále prohlubovat, jsem frekventantkou Psychoterapeutického výcviku v KBT (kognitivně-behaviorální terapie).

Mám ráda zvířata, přírodu a sport.

diplom.svg