Linky telefonické krizové pomoci

Linka bezpečí

Pro děti a studující do 26 let zdarma
Provoz: nonstop
Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Linka první psychické pomoci

zdarma
Provoz: nonstop
Telefon: 116 123

Modrá linka

Provoz: denně 9,00-21,00
Pevní linka: 549 241 010
Mobil: 608 902 410

Linka pro rodinu a školu

zdarma
Provoz: nonstop
Telefon: 116 000

Linka naděje – KC Brno Bohunice

Provoz: nonstop
Telefon: 547 212 333

Pražská linka důvěry

Provoz: nonstop
Telefon: 222 580 697
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

Linka důvěry CKI Bohnice

Provoz: nonstop
Telefon: 284 016 666

Linka důvěry Dětského krizového centra

Provoz: nonstop
Telefon: 241 484 149, 777 715 215
E-mail: problem@ditekrize.cz

Linka důvěry Střed

Provoz: Po – Ne 9,00 – 21,00 hod. (včetně svátků)
Telefon: 775 223 311 a 568 443 311
E-mail: linkaduvery@stred.info

 

Chat poradny

Krizová centra