Další služby – Jihomoravský kraj

Břeclav

Práh jižní Morava, z.ú. (Břeclavsko) Sociální rehabilitace
17. listopadu 1a, 690 81 Břeclav
733 643 341
breclavsko@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.

Blansko

Práh jižní Morava, z.ú. (Blanensko) Sociální rehabilitace
Svitavská 1 b, 678 01 Blansko
734 230 751
blanensko@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.

Hodonín

Práh jižní Morava, z.ú. (Hodonínsko) Sociální rehabilitace
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
731 411 246
irena.julinkova@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.


Psychocentrum domeček Hodonín, o.p.s. Sociální rehabilitace Chráněné bydlení Manželská a rodinná poradna
Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín 1
518 321 629
bydleni@psychocentrumdomecek.cz
poradna@psychocentrumdomecek.cz
rehabilitace@psychocentrumdomecek.cz
psychocentrumdomecek.cz
Sociální rehabilitace poskytuje bezplatné ambulantní služby osobám s psychickým onemocněním či psychickými obtížemi. Chráněné bydlení umožňuje lidem s duševním onemocněním žít v bezpečném prostředí. Manželská a rodinná poradna poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii lidem, kteří se ocitli v rodinné či vztahové krizi.
Psychocentrum domeček Hodonín, o.p.s.

Brno

Práh jižní Morava, z.ú. Sociální rehabilitace Chráněné bydlení Podpora samostatného bydlení Sociálně-terapeutické dílny
Tuřanská 12, 620 00 Brno
545 229 339, 539 051 115
info@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú


Centrum duševního zdraví Sociální rehabilitace
Štěpánská 2, 602 00 Brno
733 643 379
terennitym@prah-brno.cz
cdz-brno.cz
Centrum duševního zdraví pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním v jejich vlastním prostředí. Cílem je přenést těžiště péče o lidi do jejich přirozeného prostředí.
FN Brno Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava, z.ú. (Brno-venkov) Sociální rehabilitace
Čechyňská 23a, 602 00 Brno
731 485 068
ales.soldan@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava, z.ú. Sociální rehabilitace
Čechyňská 23a, 602 00 Brno
734 850 542
martin.novak@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Tým včasné podpory pro mladé od 15 do 21 let a jejich blízké. Tým poskytuje služby v Brně.
Práh jižní Morava, z.ú.


Centrum zotavení Sociální rehabilitace
Pražská 7, 669 02, Znojmo
733 534 230
zuzana.hlubinkova@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Centrum zotavení se zaměřuje na volný čas v klubu nebo v rámci města Brna. Poskytovány jsou Klub naděje, Škola zotavení, Terénní podpora.
Práh jižní Morava, z.ú.


VIDA centrum Brno Odborné sociální poradenství
Běhounská 2/22, 602 00 Brno
775 585 156
brno@vidacentrum.cz
vidacr.cz
VIDA aktivizuje a zapojuje lidi s duševním onemocněním do systému péče o lidi s duševním onemocněním. Podporuje proces destigmatizace osob s duševním onemocněním. Poradenství probíhá terénní formou.
VIDA z.s.


Kontaktní centrum Anabell Brno Odborné sociální poradenství
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
542 214 012, 724 824 619
posta@anabell.cz
iporadna@anabell.cz
anabell.cz
Služby pokrývají v oblasti poruch příjmu potravy poradenství, e-mailovou terapii, svémopomocné skupiny s peer konzultanty. Individuální i rodinné terapie. Nutriční poradenstvi – placená služba.
Centrum Anabell, z.ú.


Kontaktní centrum Anabell Brno Služby následné péče
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
542 214 012
posta@anabell.cz
anabell.cz
Služby následné péče jsou otevřené osobám s porucou příjmu potravy a osobám s úzkostnými, panickými a posttraumatickými stavy, se stavy vyčerpámí po akutním či dlouhodobém stresu. Podmínky – nad 15 let, žijící v metropolitní brněnské oblasti, nutnost hospitalizce v souvislosti s tímto onemocněním.
Centrum Anabell, z.ú.


Celsuz – Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace
Třída Kpt. Jaroše, 1928/9, 602 00 Brno
733 741 293
lenka.tomcalova@brno.charita.cz
celsuz.cz
Pomoc lidem s duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznicé sociální situaci a jsou starší 18 let. Služby jsou poskytování s různým typem psychiatrických diagnóz.
Diecézní charita Brno


Kontaktní centrum Renadi Odborné sociální poradenství
Bratislavská 183/2, 602 00 Brno
539 011 302, 605 329 892
renadi@renadi.cz
renadi.cz
Služba je určena pro lidi, kteří mají potíže s alkoholem a zároveň mohou mít psychiatrickou diagnózu; jsou v krizi a pijí alkohol; mají pocit, že pijí víc, než jim vyhovuje; cítí se být na alkoholu závislí. Řeší se závislost a její léčba, pomoc při hledání bydlení, práce, vyřízení osobních dokladů, sociálních dávek atd.
Renadi, o.p.s


Práh jižní Morava, z.ú. Podpora samostatného bydlení
Křenová 209/63 602 00 Brno
606 586 440
prah-brno.cz
Posláním podpory samostatného bydlení je zvyšovat soběstačnost lidí s psychotickým onemocněním v městě Brně, aby mohli samostatně bydlet v přirozeném prostředí.
Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava, z.ú. Chráněné bydlení
Tuřanská 12, 620 00 Brno
734 850 541
monika.krejci@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Posláním chráněného bydlení je zvyšovat soběstačnostl idí s psychotickým onemocněním v městě Brně, aby mohli po ukončení pobytu samostatně bydlet v přirozeném prostředí.
Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava, z.ú. Sociálně terapeutické dílny
Ve Vaňkovce 462/1, Brno-střed Trnitá, 602 00 Brno
539 051 118
info@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Posláním sociálně terapeutické dílny je aktivní podpora lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb a podpora jejich samostatnosti.
Práh jižní Morava, z.ú.


Centrum poradenství v Brně Odborné sociální poradenství
Vídeňská 225/3, 639 00 Brno
773 770 885
info@podaneruce.cz
podaneruce.cz
Pomoc lidem ohroženým látkovými i nelátkovými závislostmi i těm, kteří mají problémy zvládat vlastní agresivitu či jiným způsobem mají problémy se svým okolím.
Společnost Podané ruce o.p.s.


Chráněné bydlení Ovečka Chráněné bydlení
Hrnčířská 894/27, 602 00 Brno
514 141 445, 730 162 177
chbo@diakoniebrno.cz
brno.diakonie.cz
Služba je poskytována lidem s duševním onemocněním, kteří by si přáli žít samostatně. Zároveň se cítí nejistí bydlet zcela samostatně a potřebují pomoc v určitých aspektech jejich života.
Diakonie Brno


DOTYK II, o.p.s. Sociální rehabilitace
Vídeňská 11/127, 61900 Brno
777 778 871
socialni.rehabilitace@dotyk2.cz
dotyk2.cz
Tato služba podporuje osoby s psychotickým onemocněním tak, aby nacházely ztracené sebevědomí, úspěšnost, odvahu při zdolávání sociálních kontaktů a vztahů.
DOTYK II, o.p.s.

Znojmo

Práh jižní Morava, z.ú. (Znojemsko) Sociální rehabilitace
Pražská 7, 669 02 Znojmo
733 643 375
znojemsko@prah-brno.cz
prah-brno.cz
Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Práh jižní Morava, z.ú.

Strážnice

Sociálně terapeutická dílna Kotva Sociálně terapeutické dílny
Kovářská 396 696 62 Strážnice
518 333 036, 737 054 064, 737 918 165
kotva@straznice.charita.cz
straznice.charita.cz
Tato služba nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporuje dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopností i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim pomáhá k zapojování se do běžného života.
Charita Strážnice

Hrušovany nad Jevišovkou

Emin zámek, p.o. Domov se zvláštním režimem
Šanov 275 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
515 229 151
emin@eminzamek.cz
eminzamek.cz
Poslání této organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Jihomoravský kraj

Vyškov

PIAFA Vyškov, z.ú. Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace
Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov
515 539 212
piafa.cz
Služba je určena osobám primárně s psychiatrickým onemocněním, či mentálním postižením ve věku 18-64 se sníženou soběstačností a z toho důvodu těžce umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce.
PIAFA Vyškov, z.ú.

Kyjov

Sociální rehabilitace pro duševně nemocné Sociální rehabilitace
Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
602 699 146
infofenix@centrum.cz
fenix-centrum.cz
Posláním týmu sociální rehabilitace je pomáhat rozvíjeta posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí co nejspokojeněji.
Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

Doubravnice nad Svitavou

Pěkná modrá Doubravice Sociálně terapeutické dílny
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
732 747 952
peknamodra@blansko.charita.cz
blansko.charita.cz
Pomoc lidem s duševním onemocněním a s lehkým mentálním a zdravotním postižením, kteří kvůli zdravotnímu stavu nemají možnost být zaměstnaní. S klienty je rozvíjena jejich zručnost v běžných denních činnostech, a zároveň s nimi pracují sociální pracovnice a psychologové.
Diecézní charita Brno (oblastní charita Blansko)

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn