Kam pro psychologickou pomoc?

V životě každého z nás mohou nastat situace, u kterých si nejsme jistí, zda a případně kde hledat odbornou pomoc, pokud jde o naše duševní zdraví. V tomto článku se společně podíváme na situace, které mohou nastat a o také na to, kde je možné najít odpovídající péči. Pro začátek je dobré zmínit, že odbornou konzultaci můžete vyhledat i v preventivních případech v rámci psychohygieny a osobního růstu.

Míst, kde můžeme hledat pomoc či konzultaci je hned několik. Společně se stručně podíváme na tři nejzákladnější a v praxi nejběžnější. Vymezíme si také, v jakých situacích nám mohou psychologové pomoci a jak.

Pokud studujeme, nejbližší pomoc nám nabízí školní psycholog, který by měl být na skoro každé základní a střední škole a na každé vysoké škole. Školní psycholog získává odbornou kvalifikaci vystudováním akreditovaného jednooborového magisterského programu psychologie a v rámci školy pracuje s učiteli, třídním kolektivem, ale i s jednotlivými žáky. Společně se zaměříme hlavně na jeho práci s jednotlivými žáky, která spočívá v řešení například výchovných problémů, začlenění do třídního kolektivu, učebních stylů a příčin školního selhávání. Je možné s ním konzultovat také volbu profesního zaměření.

Školní psycholog ale neřeší pouze problémy spojené se školním prostředím, je možné se na něj obrátit i s obtížemi, které se školou mohou, ale také nemusí souviset. Lze ho vyhledat v případě jakýchkoli osobních či rodinných potíží a je možné se zde „zastavit” i pro radu. Je třeba zdůraznit, že není důvod k žádným obavám, školní psycholog je tu pro nás a žádný z našich problémů nebude brát jako malichernost. Když se rozhodneme školního psychologa kontaktovat, máme několik možností. Zpočátku se můžeme cítit nejistí ve svěřování se z očí do očí, a proto většina ze školních psychologů nabízí také anonymní svěřovací schránky, které je možné kdykoli využít. Je jen na nás, zda zůstaneme zpočátku u anonymního svěřování či se necháme vyhledat a dopis například podepíšeme. Kde se nachází a jakým způsobem fungují svěřovací schránky konkrétně na vaší škole můžete většinou dohledat na webových stránkách, stejně tak jako konzultační hodiny, které můžete využít, pokud se odhodláte k osobnímu setkání. Může se stát, že pomoc školního psychologa k vyřešení našeho problému nemusí stačit, v takovém případě můžeme být odkázáni ke specialistovi.

Tímto specialistou může být například klinický psycholog či psychoterapeut. Ve službách, které nám poskytují, se často potkávají, je mezi nimi ale několik rozdílů, o kterých si společně povíme. V obou případech se jedná o absolventy magisterského programu jednooborové psychologie. Klinický psycholog má však na rozdíl od psychoterapeuta status psychologa ve zdravotnictví díky složení atestačních zkoušek. Psychoterapeut musí projít pětiletým výcvikem v jednom z psychoterapeutických směrů a následně složit zkoušku. Tímto výcvikem obvykle prochází také klinický psycholog, pokud chce provádět psychoterapii.

Pro nás je důležité rozdělení na soukromou nebo pojišťovnami hrazenou sféru. V případě obtíží může obvodní lékař napsat doporučení, a poté bývá setkávání se s psychologem hrazené zdravotní pojišťovnou. Pouze klinický psycholog může získat smlouvu s pojišťovnou. Tuto smlouvu není snadné získat, a tak není pravidlem, že ji skutečně má úplně každý z nich. To je nutné si ověřit předem například na internetových stránkách či při telefonickém objednání. Klinický psycholog je také jediný kompetentní k provádění diagnostiky.

V jakém případě tedy psychologa vyhledávat? V životě každého z nás nastávají situace, kvůli kterým jsme smutní, vystresovaní či nervózní a které v nás vyvolávají negativní emoce. Každý z nás také může mít své „špatné období”. Tyto situace jsou běžné a s většinou z nich se zvládneme poprat sami. Existují ale i situace, na které už naše síly nestačí a ani naši blízcí nám nemusí být vždy nápomocní. Mohou to být například různé traumatické situace, nadměrný stres, závažné onemocnění nebo zátěžové situace z rodinného či školního prostředí. Za těchto okolností se nám nabízí možnost navštívit specialistu.

Důvodem pro návštěvu může být také psychické onemocnění. V tomto případě nám odborník pomáhá porozumět našim obtížím, naučit se s nimi pracovat, zmírnit jejich projevy či je dokonce vyléčit úplně.

Pokud potřebujeme okamžitou pomoc, nabízí se nám anonymní psychologické linky nebo online poradenství, které jsou nám k dispozici kdykoliv. Je ovšem třeba dávat si pozor, na koho se obracíme a zda se skutečně jedná o důvěryhodnou organizaci. Pokud si nejsme jistí, můžeme využít kontaktů na pomoc, které jsou na naší stránce.

 

 

Zdroje:

  • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Vydání šesté, aktualizované. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0302-5.
  • KEBZA, Vladimír. Psycholog ve zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2446-4.
  • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. Psyché. ISBN 80-247-0723-3.

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn