Krizová centra – Moravskoslezský kraj

Ostrava

Krizové centrum Ostrava
Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice
596 110 882-3; 732 957 193
krizovecentrum@kriceos.cz
kriceos.cz/index.html
Lidé v náročné životní situaci


Slezská diakonie, ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství
Velká 19, Ostrava 702 00
734 645 275
elpis.os@slezskadiakonie.cz
slezskadiakonie.cz
Oběti násilí, týrání a zneužívání.
Provozní doba:
Út – pro objednané 13 – 16 h;
Čt – pro objednané 8 – 12 a 13 – 16 h


Linka důvěry Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
596 618 908, 737 267 939
linka.duvery@mnof.cz
mnof.cz/linka-duvery
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc nepřetržitě (24 hodin denně) široké dospělé veřejnosti (osobám od 18 let), včetně osob s psychickými nebo somatickými obtížemi, v krizových situacích.


Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Jahnova 867/12; 709 00 Ostrava
599 455 121
css@css-ostrava.cz
css-ostrava.cz/sluzba/krizove-centrum-pro-deti-a-rodinu
děti a rodina v krizových situacích


Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – Krizové centrum pro děti a rodinu
Syllabova 1161/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
778 111 281
kcd@css-ostrava.cz
css-ostrava.cz/sluzba/krizove-centrum-pro-deti-a-rodinu
Krizová pomoc je určena dětem (do 18 let): které potřebují neodkladnou pomoc které se nacházejí v náročných životních situacích (syndrom CAN, úmrtí, trestný čin, rozpad rodiny, pocit samoty, stigmatizace …) které jsou aktuálně ohrožené ve zdravém vývoji prostředím v rodině nebo mimo ni kterým se nedaří situaci zvládat vlastními silami. Pomoc poskytujeme také jejich rodinným příslušníkům. Krizovou pomoc poskytujeme ambulantní a terénní formou. Krizová pomoc je bezplatná s možností využít ji anonymně.
Provozní doba:
Individuálně je možné nás kontaktovat v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin osobně, mailem, prostřednictvím facebooku nebo telefonicky na čísle 778 111 281. Bez objednání můžete přijít ve stanovenou dobu v pondělí a středu od 8:00 do 15:00 hodin.

Opava

Naděje- středisko krizové pomoci
Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
553 612 780
info@charitaopava.cz
charitaopava.cz/informace/nadeje-stredisko-krizove-pomoci/24
Lidé v náročné životní situaci

Karviná

Linka důvěry Karviná
Na Bělidle 815, 733 01 Karviná
596 318 080, 777 499 650
ld@cepp.cz
cepp.cz/kdy-pomahame/linka-duvery
Linka důvěry Karviná nabízí pomoc v případech: – sdílení obav, podpora, zklidnění, pojmenování aktuálních nejistot – hledání zdrojů pomoci z vlastního okolí, pomoc při sestavování krizového scénáře – podpora při porozumění situaci Linka důvěry je naší registrovanou sociální službou, je anonymní, funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Havířov

Linka důvěry Havířov
Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov, 73601
599 505 323
linkaduvery@ssmh-havirov.cz
ssmh.cz/index.php?kategorie=1&clanek=1
Klienti, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Provozní doba:
Pracovní dny: 6.30 – 15 hod.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn