Psychologové – Praha

Mgr. Adéla Rudá
Ke Koulce 919/7, 150 00 Praha
602 628 619
info@psychiatrie-praha.cz
psychiatrie-praha.cz
psychodiagnostická vyšetření individuální psychoterapie skupinová psychoterapie


Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 6 – Řepy
602 174 380
info@cepsymed.cz
cepsymed.cz/o-nas.html
klinický psycholog, zaměření na psychosomatické problémy


PhDr. Martina Pilařová
Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 6 – Řepy
602 174 380
info@cepsymed.cz
cepsymed.cz/o-nas.html
dětská klinická psychologie, výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, psychosomatické problémy


Mgr. Petra Hackerová
Chelčického 39, 130 00 – Praha 3
222 586 768
petra.hackerova@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
Dětský psycholog, Psycholog, Psychoterapeut


Mgr. Miloš Knob
Chelčického 39, 130 00 – Praha 4
223 586 768
milos.knob@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


PhDr. Iveta Kopecká
Chelčického 39, 130 00 – Praha 5
224 586 768
iveta.kopecka@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


Mgr. Hana Orlíková
Chelčického 39, 130 00 – Praha 7
226 586 768
hana.orlikova@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


PhDr. Vladmiríra Straková
Chelčického 39, 130 00 – Praha 8
227 586 768
vladimira.strakova@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


Mgr. Michaela Svečulová
Chelčického 39, 130 00 – Praha 9
228 586 768
michaela.sveculova@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


PhDr. Zdeňka Štichová
Chelčického 39, 130 00 – Praha 10
229 586 768
zdenka.stichova@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


Mgr. Jakob Zámečník
Chelčického 39, 130 00 – Praha 11
230 586 768
jakub.zamecnik@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
klinický psycholog


Mgr. Jan Červenka
Chelčického 39, 130 00 – Praha 12
231 586 768
jan.cervenka@csspraha.cz
csspraha.cz/krizove-centrum-riaps-krizova-intervence-a-psychologicka-podpora
Klinický psycholog na lůžkovém oddělení.


PhDr. Kateřina Marklová
Pod Děkankou 1741/6, Praha 4
770 143 385
info@neocentrum.cz
neocentrum.cz
skupinové psychoterapii, individuální psychoterapii, rodinné a párové terapii a diagnostice. DĚTSKÁ I DOSPĚLÁ KLIENTELA, léčba závislostí


PhDr. Radka Kulhánková.
CLINTERAP, s.r.o. Počernická 16, 100 00 Praha 10 Strašnice
222 510 607
pocernicka@clinterap.cz
clinterap.cz/klinicka-psychologie-praha-10
vedoucí psych., klinický psycholog,poradenstvím v oblasti sportu, osobnostního rozvoje a školství.


Mgr. Natálie Machová
V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5 IČ: 00064203 DIČ: CZ00064203
224 433 466
fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecna-pracoviste/oddeleni-klinicke-psychologie/vedeni-a-personal
dětští pacienti, oddělení klinické psychologieDĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 2.LF UK


Dětské krizové centrum
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. Sídlo: V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 – Michle
241 480 511 nebo 777 664 672 (zdravotnická sekce, kliničtí psychologové)
ambulance@ditekrize.cz
ditekrize.cz
děti týrané či sexuálně zneužívané děti traumatizované jakoukoliv ohrožující situací (přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda aj.) děti traumatizované přítomností při ohrožení jiné osoby (přepadení, fyzický útok, domácí násilí, dopravní nehoda aj.) děti úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s neurotickými poruchami děti s poruchami emocí či chování, včetně sebepoškozování, suicidálních tendencí děti s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.) děti s vývojovými psychickými poruchami dospělé osoby bez ohledu na věk, vystavené traumatizujícím okolnostem, zejména výše vymezeným, a to v přítomné době i v minulosti děti a dospělé osoby ohrožené důsledky traumatizace – s rizikem sebepoškozování, sebedestruktivních tendencí, s masivní úzkostí apod.


Mgr. Jitka Vávrová
Dětský domov Charlotty Masarykové U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
257 920 303
ddzbraslav.cz/?page_id=12
klinická psychologie, Výchovné problémy Zvládání náročných životních situací a krize Poradenská psychologie, poradenství pro rodiny s dětmi


PhDr. Pavel Král PhD.
Kartouzská 204/6 150 00 Praha 5 – Smíchov
797 866 536
pavel.kral@sechel.cz
euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-praha-kartouzska/tym/phdr-pavel-kral-phd/#reserve
Klinický psycholog Klinická psychologie – psychosomatika


Mgr. Pavol Hašan, Ph.D.
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10
272 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
psychoterapie individuální, skupinová, odpolední frakcionovaný stacionář pro pacienty s neurotickým onemocněním, klinický psycholog, výcvik v psychoanalytické psychoterapii


Mgr. Martina Kukolová
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 11
273 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
klinický psycholog, psychoterapeut zaměření na vztahovou problematiku klientů, neurotické klienty (především úzkostné spektrum), psychosomatické problémy, osobnostní problematika, krizová intervence klinicko-psychologická diagnostika


Mgr. Irena Ludvíková
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 12
274 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
denní stacionář pro léčbu poruch osobnosti, individuální psychoterapie


PhDr. Barbora Palatová
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 13
274 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
psychoterapie individuální, skupinová krizová intervence psychologická diagnostika, klinická psycholožka, psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 14
276 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
psychoterapie individuální, komunitně skupinová; systematická psychoterapie, podpůrnápsychoterapie, krizová intervence, funkční poruchy, (ředitel kliniky)


PhDr. Helena Talandová, DiS.
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 15
277 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
komunikační psychoterapie a hypnoterapie,individuální psychoterapie vedoucí terénních sester


Mgr. Jan Vybíral
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 14
274 940 880, 272 937 500
psycholog-amb@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
individuální daseinanalyticky orientovaná psychoterapie dospělých a dospívajících, možné konzultace a psychoterapie v angličtině, klinický psycholog


PhDr. Daniela Wurstová
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 15
275 940 880, 272 937 500
info@klinikaeset.cz
klinikaeset.cz
individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, specializace v systematické psychoterapii


Fakultní nemocnice Královné Vinohrady – oddělení klinické psychologie ! – 5 klinických psycholožek s registrací
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
420 267 16 1111 nebo 420 296 47 1111
fnkv.cz
psychologickou diagnostikou dospělých, neuropsychologickou diagnostikou, pedopsychologickou diagnostikou, krizovou intervencí, podpůrnou psychoterapií a systematickou psychoterapií (kognitivně-behaviorální, psychoanalytickou a dynamickou, rodinnou terapií, empatickou psychoterapií a gestalt psychoterapií). Kliničtí psychologové Oddělení klinické psychologie provádějí psychologickou diagnostiku a psychoterapii na základě vyžádané péče z jednotlivých klinik u lůžka, nebo ambulantně, kdy se jedná o vysoce specializovanou a odborně diferenciálně diagnostickou či psychoterapeutickou činnost.


PhDr. Alena Javůrková, Ph.D
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
421 267 16 1111 nebo 420 296 47 1111
alena.javurkova@fnmotol.cz
fnkv.cz
klinická neuropsycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka


PhDr. Jaroslava Raudenská Ph. D.
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 481
ivana.vitkova@fnmotol.cz (sekretariát)
fnmotol.cz
klinická psycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka, pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Zabývá se psychologickou diagnostikou a psychoterapií u pacientů s chronickou nádorovou i nenádorovou bolestí.


Mgr. Zuzana Kocábová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 485
zuzana.kocabova@fnmotol.cz
fnmotol.cz
Funkční specializace v psychoterapii, rodinné problémy, klinický psycholog, primářka oddělení klinické psychologie


Mgr. Markéta Mohaplová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 425
fnmotol.cz
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, klinický psycholog


Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

224 436 864
nikolai@centrum.cz
fnmotol.cz
klinickým psychologem, který se zabývá zejména neuropsychologií a diagnostikou kognitivních funkcí.(vedoucí psycholog Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze)


Mgr. Hana Marková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 436 890
fnmotol.cz
neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika krizová intervence podpůrná psychoterapie, psychoterapeutický výcvik v gestalt


Mgr. Adéla Fendrych Mazancová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 481
fnmotol.cz
neuropsychologie – diagnostika kognitivních funkcí u dospělých


Mgr. Pavla Hodková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84 + Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
224 438 036
psychologie.p3@gmail.com
psychologie-praha3.cz
fnmotol.cz
Individuální psychoterapie dětí, dospívajících, dospělých, rodinná terapie, diagnostika


Mgr. Klára Benešová
Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
220 511 505
psychologie.p3@gmail.com
psychologie-praha3.cz
Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, diagnostika


Mgr. Jana Woleská, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84 + Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
224 436 757
fnmotol.cz
klinický psycholog, ODDĚLENÍ CHRONICKÉ RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE (OCHRIP)


Doc. PhDr. Jana Kocourková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84 + Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
224 433 456
fnmotol.cz
V klinické oblasti se věnuje nemocným s poruchami příjmu potravy a s poruchami posttraumatickým, MOTOL – dětská psychiatrická klinika


PhDr. Šárka Gjuričová
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84 + Ordinace klinické psychologie Jeseniova 1916/89 130 00 Praha 3
224 433 475, 224 433 478
info@rodinnaterapie.cz
fnmotol.cz
FN Motol – Centrum rodinné terapie,


PhDr. Jaroslava Fabíková
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 843
fnmotol.cz
Dětská psychologie. Soudní znalec.


PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková, PhD.
Fakultní nemocnice v Motole Praha 150 06, ul. V Úvalu 84
224 433 840, 224 433 842
fnmotol.cz
FN Motol – DĚTSKÁ psychiatrická ambulance


PhDr. Petra Menclová, Ph.D.
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
22 201 020
info@inep.cz
inep.cz
Věnuje se komplexní klinickopsychologické diagnostice a systematické psychoterapii se zaměřením na multidisciplinární souvislosti (psychosomatická onemocnění, psychologie v sexuologii, psychologické aspekty neurologických onemocnění…), absolvovaný Rogersovský výcvik


Mgr. Lucie Bernášková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
23 201 020
info@inep.cz
inep.cz
specializuje se především na psychologickou diagnostiku dětí, + psycholožka na dětském psychiatrickém oddělení FN Motol, KBT výcvik


Mgr. Mariana Botková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
24 201 020
info@inep.cz
inep.cz
Jako psycholog se zaměřuje zejména na psychoterapeutickou a poradenskou oblast práce. Dále práce s relaxačními technikami. V INEPu se specializuje na psychoterapeutickou a poradenskou práci dětem a jejich rodinám.


Mgr. Judita Feuersteinová
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
25 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměření na poruchy spojené s psychotraumatem, podpora lidí s duševním onemocněním


Mgr. Natálie Fousková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
26 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí


Mgr. Marie Hájková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
27 201 020
info@inep.cz
inep.cz
specializuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých, destigmatizace


Mgr. Zuzana Kohoutová
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
28 201 020
info@inep.cz
inep.cz
v INEPU se věnuje psychodiagnostice a individuální a párové psychoterapii. Řeší psychosomatické obtíže.


Mgr. Lucie Michálková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
29 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dětí, orientace v dětské neurologii, logoterapie


Mgr. Michaela Šťovíčková
Jugoslávských partyzánů 15 Praha 6 – Dejvice
774 680 991
apsycholog.cz
Gestalt terapie, zkušenosti: školní psycholožka, gerontopsychiatrické oddělení, práce s dětmi atp., klinická psychologie


Mgr. Michal Nondek
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
telefon recepce : 233 351 741
nondek@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
vedení denního stacionáře, individuálné psychoterapie dospělých


PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 7
telefon recepce : 233 351 742
chrastansky@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
psychomotorická psychoterapie, gestalt přístup, klinická psychologie, psychoterapie


PhDr., JUDr. Stanislava Dudová
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 8
telefon recepce : 233 351 743
dudova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
klinický psycholog, psychoterapeut


Mgr. Lenka Cibulková
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 9
telefon recepce : 233 351 744
cibulkova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
klinická psychologie, diagnostika, poradenství, krizová intervence, individuální, párová a rodinná psychoterapie


Mgr. Andrea Řeháková
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 10
telefon recepce : 233 351 745
rehakova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
klinická psychologie, psychoterapie individuální a skupinová, psychoanalyticky orientovaná, poruchy osobnosti, terapeutická péče o těžce somaticky nemocné pacienty a klienty s psychosomatickou problematikou


Mgr. Pavla Stibůrková
Patočkova 712/3, 169 00 Praha 11
telefon recepce : 233 351 746
psychosomatika.cz
klinický psycholog a psychoterapeut


PhDr. Vladimíra Plzáková
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 00
222 201 020
info@inep.cz
inep.cz
Své služby nabízí dospělým pacientům z oblasti neuropsychologické diagnostiky, kognitivní rehabilitace a psychoterapie. Kognitivní rehabilitace je vhodná pro pacienty s kognitivním deficitem, neurodegenerativním onemocněním, získaným poškozením mozku a poruchami pozornosti. Psychoterapii poskytuje pacientům při řešení a zvládání náročných životních situací, zaměřuje se na zvládání stresu.


Mgr. Alexandra Roubalová
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 01
223 201 020
info@inep.cz
inep.cz
nabízí služby psychologické diagnostiky dospělých, individuální psychoterapie a rodinné terapie. Má výcvik ve skupinové terapii. Zabývá se i adiktologií


PhDr. Michal Šmotek
Křižíkova 264/22, Praha 8, 186 02
224 201 020
info@inep.cz
inep.cz
zaměřuje se především na psychologickou diagnostiku dospělých, mj. psychoterapie spánkových poruch, využití relaxačních metod a autogenního tréninku


Mgr. et Mgr. Pavlína Gregorová – Pikhartová
Poliklinika Jarov, Koněvova 2427/205, 103 00, Praha 3
724 242 451
psychologie,jarov@seznam.cz
psychoterapie-ostrava-praha.cz/Praha.php
psychoterapii pacientů s neurotickými a afektivními poruchami, sexoterapie, hypnoterapie, výcvik v logoterapii a existenciální psychoanalýze


PhDr. Irena Krchová
Golfová 910/10 Praha 10-Hostivař
731 516 839
psychologie-krchova.cz
klinická psycholožka, zabývá se psychodiagnostikou a psychoterapií (psychoterapie individuální, párová, rodinná a skupinová) dospělých, dospívajících a dětí. Poskytuje péči zejména pacientům z oblasti Hostivaře, Petrovic, Dolních a Horních Měcholup, ale i z ostatních části Prahy a celé ČR.


PhDr. Jaroslava Kaněrová PSYCHOLOG
Blanická 922/25 Praha Vinohrady
736 200 687
jkanerova@volny.cz
Provozování samostatné psychologické ordinace. Psychologická poradna – všestranná pomoc v krizových životních situacích (rozvod, nevěra, komunikační neshody, deprese, ztráta motivace, komunikační problémy při navazování pracovních a partnerských vztahů) a léčba závislostí (drogy a alkohol).


PhDr. Radek Pěkný
Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6
730 513 343
hradcanska@kappa-praha.cz
kappa-praha.cz
Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Zastánce integrativního přístupu


Mgr. Alice Derflová
Tychonova 44/3, 160 00 Praha 7
421 730 513 343
hradcanska@kappa-praha.cz
kappa-praha.cz
Věnuje se především pacientům s úzkostně depresivní problematikou, psychosomatickými potížemi i osobnostními akcenty. Dále pracuje s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi akutní či lidem s dlouhodobějším životním trápením.


Mgr. Martina Franzová
Tychonova 44/3, 160 00 Praha 8
422 730 513 343
hradcanska@kappa-praha.cz
kappa-praha.cz
Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Frekvenantkou v psychoanalytickém výcviku.


Mgr. Michaela VIKTORINOVÁ, M.Sc.
Tychonova 44/3, 160 00 Praha 9
423 730 513 343
hradcanska@kappa-praha.cz
kappa-praha.cz
Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Frekventant psychoanalytické psychoterapie.


Mgr. Lívia Mayerová
Léčba duše Lipí 2556/3 193 00 Praha – Horní Počernice
733 312 172
info@lecbaduse.cz
lecbaduse.cz
Během odborné praxe ve zdravotnictví nabyla zkušenosti v oboru klinické psychologie na odděleních specializovaných pro psychiatrii, režimovou léčbu závislostí, neuropsychologii, psychoonkologii, paliativní péči a dětskou klinickou psychologii. Aktuálně se věnuje psychoterapii, psychodiagnostice a neuropsychologii.


PhDr. Kristina Najbrtová
Léčba duše Lipí 2556/3 193 00 Praha – Horní Počernice
734 312 172
info@lecbaduse.cz
lecbaduse.cz
Zaměřuje se na psychoterapii individuální i skupinovou, a to u širokého spektra psychických obtíží.


Mgr. Jana Venclová
Mgr. Jana Vanclová psychologická ordinace pro děti a dospělé Na dlouhém lánu 563/11 Praha 6, 16000
251 097 283, 728 273 092
Psychoterapie a poradenství pro děti a dospělé.


Mgr. Lenka Michlová
Mazurská č.p. 484/2 Praha Troja
284 682 871
klinický psycholog


Mgr. Simona Vasilková
Krčská 59/1079 Praha 4, 140 00
731 037 777
info@zajicova-psychologie.cz
zajicova-psychologie.cz
Věnuji se se individuální psychoterapii dospělých, krizové intervenci a psychologické diagnostice


Mgr. Martina Tichá
Krčská 59/1079 Praha 4, 140 00
732 807 875
info@zajicova-psychologie.cz
zajicova-psychologie.cz
Věnuji se individuální a párové psychoterapii, krizové intervenci, poradenství v oblasti výchovných a výukových potíží.


Mgr. Lucie Sušická
NITRANSKÁ 1459/11, PRAHA 3
SMS kontakt: 607691975
lucie@susicka.info
susicka.info
Zajišťuje komplexní psychologické služby pro dospělé, děti, párovou a rodinnou terapii. Mj. adiktologoie, psychosomatické obtíže.Jsme smluvním partnerem VZP. Klienti ostatních pojišťoven si služby hradí.


Mgr. Michaela Šichová
Jugoslávských partyzánů 15 Praha 6 – Dejvice
734 785 170
apsycholog.cz
13 let praxe ve zdravotnictví /psychodiagnostika a psychoterapie – příjmové oddělení, léčba závislostí, následná péče, krizová intervence/


PhDr. Miroslava Benešová
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
233 351 741
hudlicka@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
klinická psychologie, individuální a skupinová psychoterapie, psychologická diagnostika, krizová intervence, poradenství, psychotická onemocnění


Mgr. Petr Hudlička
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
234 351 741
machacek@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
psychoterapeutický výcvik PCA, klinická psychologie, psychoterapie – individuální i skupinová, poetoterapie


Mgr. Jiří Macháček
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
235 351 741
karpisek@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
klinický psycholog Specializace: integrativní psychoterapie zaměřená na tělo, + pracovní zkušenosti s psychotickým onemocněním


Mgr. Radim Karpíšek
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
236 351 741
strukova@psychosomatika.cz
psychosomatika.cz
psychologická vyšetření, systematická individuální a skupinová psychoterapie, denní stacionář pro neurotické a psychosomatické poruchy, psychoanalytický přístup


Mgr. Silvie Struková
Sídlo Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6
237 351 741
petr.konopasek@gmail.com
psychosomatika.cz
klinická psycholožka, bodyterapeutka Specializace: individuální psychoterapie (gestalt terapie, psychoterapie zaměřená na tělo), psychologické poradenství, krizová intervence, skupinová psychoterapie


Mgr. Petr Konopásek
Seydlerova 8/2451, Praha
777 203 759
petra.karpiskova@volny.cz
pbsp.cz (info o psychomotorické psychoterapii)
klinický psycholog, nabídka psychoterapie, klinické psychologie a poskytování poradenství. Poskytuje individuální a skupinovou Pesso-Boyden psychomotorickou terapii (PBSP).


Mgr. Petra Karpíšková
Krčská 59/1079 Praha 4
603 971 177
zdenka.kolarova@psychologickapomoc.cz
Věnuji se se individuální psychoterapii dospělých, krizové intervenci a psychologické diagnostice.


Mgr. Zdeňka Kolářová
Thámova 133/24 Praha 8 – Karlín
731 538 442
ordinace-thamova.webnode.cz
(Hrazeno pouze dvoumi pojišťovnami.) klinická psycholožka a psychoterapeutka (registrovaná u MZČR s funkční specializací pro klinickou psychologii a systematickou psychoterapii)


Mgr. Natália Čavojcová
Thámova 133/24 Praha 8 – Karlín
608 280 182,
info@psychologickapomoc.cz
ordinace-thamova.webnode.https://www.psychologpraha.cz/cz
Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s 10-letou praxí ve zdravotnictví. Nabízím individuální a párovou psychoterapii dospělých a mladistvých, psychodiagnostiku a psychologické poradenství.


Mgr. Anna Zvettlerová
Thámova 133/24 Praha 8 – Karlín
224 829 099
klinika@monada.cz
ordinace-thamova.webnode.https://www.psychologpraha.cz/cz
Jsem psycholožka s klinickým zaměřenímJako terapeutka pracuji od roku 2006. Kromě psychoterapie se dlouhodobě se věnuji na arteterapii – jsem členkou České arteterapeutické asociace. Zabývám se relaxací, meditacemi, cvičím jógu a zajímám se o psychoterapii zaměřenou na tělo.


MONADA spol. s.r.o
Střelničná 1861/8a, Praha 8
objednávky pevná: +420 272 940 401 objednávky mobil: +420 736 750 927
martin.dlabal@bulovka.cz
monada.cz/psychologie
Nabízíme spektrum psychologické péče pro dospělé se zaměřením na: psychosomatické poruchy pohybového ústrojí, bolestí zad a hlavy, podporu při závažných somatických onemocněních, pomoc při nadměrné únavě a vyčerpání, poruchy spánku, léčbu závislostí, odvykání kouření, léčení bulimie a anorexie, léčení obezity, léčení depresí, úzkostných stavů, fobií (strach z cestování, strach z lidí atp.), podporu v krizových životních situacích, pomoc při řešení partnerských a životních problémů, pomoc při vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, zaměstnání, pomoc při zvládání stresových situací, pomoc při odstraňování nežádoucích návyků.


Nemocnice Na Bulovce – oddělení klinické psychologie – vedoucí PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.
Budínova 67/2 Praha 8 – Libeň 180 81
266 083 271
hospital@homolka.cz
bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie
širší nabídka řešených obtíží viz odkaz na webové stránky, kde najdete vhodného odborníka pro řešení Vámi hledaných obtíží


Nemonice Na Homolce
Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
257 271 111
homolka.cz
Odborníci oddělení Klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce, pod vedením Doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D., poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Jedná se zejména o pacienty: s nejrůznějšími mozkovými nádory a cévními malformacemi, operovanými buď klasickými neurochirurgickými technikami, nebo Leksellovým gama nožem onemocněním tepen vedoucím k amputacím končetin po závažném kraniocerebrálním poranění s traumatickými lézemi míšními před a po srdečních operacích před implantací neurostimulátorů s chronickou bolestí dialyzované


PhDr. Anna Jílková
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
224 436 214
helena@macasova.cz
FN Motol – oddělení zrakových vad, klinický psycholog


PhDr. Helena Mačasová
Palimsest s. r. o., Peckova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín
606 166 109.
palimpsest.cz
Klinická psycholožka a psychoterapeutka.


PhDr. Anna Pohlová, CSc.
Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 9 (14)
281 918 820
poliklinikaparnik.cz
klinický psycholog


PhDr. Luciena Metalová Praha 10, Ukrajinská 900/11
Praha 10 Ukrajinská 900/11, Praha 10, Vršovice
723 032 591
logo.praha@logoped.cz
psychologie-metalova.cz
Pomoc při stresu, úzkosti, strachu, depresivních stavech, osobních, partnerských obtížích a jiných nepřijemných životních situacích.


LOGO Centrum Praha
Karlovo náměstí 15 120 00, Praha
517 578 322, 603 484 077
moje-klinika.cz/pracoviste-praha
Terapeutická pomoc Terapeutickou pomoc posykutujeme lidem se zdravotními problémy a lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. + i např. diagnostika PAS, trénink kognitivních schopností


Mgr. et Mgr. Jitka Michálková
Klinická psychologie a psychoterapie Horní náměstí 251 250 70 Odolena Voda Praha-východ
603 538 419
michalkova@terapeutika.cz
terapeutika.cz
klinický psycholog, poruchy příjmu potravy, behaviorální terapie obezity, hlubinně dynamický psychoterapeutický výcvik SUR


Mgr. Petr Hrach
Klinická psychologie a psychoterapie Kollárova 208 250 88 Čelákovice Praha-východ
773 831 344
hrach@terapeutika.cz
terapeutika.cz
výcvik v gestalt psychoterapii, psychoanalytická orientace, diagnostika dospělých, relaxace, imaginace, arteterapie…


Mgr. Tereza Přádná
Klinická psychologie a psychoterapie Kollárova 208 250 88 Čelákovice Praha-východ
777 352 019
pradna@terapeutika.cz
terapeutika.cz
Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro práci s dětmi i dospělými. Věnuje se – práce s rodinou, s mladistvými s postižením z okruhu psychóz, specifické obtíže mladých, diagnostika kojeneckého a batolecího období, hlubinně analytický výcvik v jungovské psychoterapii absolvovala.


Mgr. et Mgr. Jitka Michálková
Klinická psychologie a psychoterapie Dr. Edvarda Beneše 695 Kralupy nad Vltavou 2)Klinická psychologie a psychoterapie Horní náměstí 251 250 70 Odolena Voda Praha-východ
603 538 419
michalkova@terapeutika.cz
terapeutika.cz
Věnuje se poruchám příjmu potravy, obezitě.Absolvovala sebezkušenostní hlubinně-dynamický psychoterapeutický výcvik (SUR). Má dlouholeté zkušenosti s individuální a skupinovou psychoterapií i s psychologickou diagnostikou


PhDr. Erika Gerlová Ph.D.
Rižská 1580/11 Praha 15 – Hostivař
773 533 777
gerlova@terapeutika.cz
terapeutika.cz
Pracovní zkušenosti získala na sexuologickém oddělení a na oddělení pro léčbu závislostí u žen v PL Bohnice, v ambulanci klinické psychologie při psychiatrické ordinaci a jako členka týmu linky důvěry. Absolvovala dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn