Co je to GAD

GAD = generalizovaná úzkostná porucha  (generalized anxiety disorder)

Generalizovaná úzkostná porucha se vyskytuje asi dvakrát častěji u žen, než u mužů. Rozvíjí se nejčastěji v období mladé dospělosti, není to ale pravidlem.

U člověka s touto poruchou se dlouhodobě vyskytuje úzkost (pro stanovení diagnózy se úzkostná symptomatika vyskytuje alespoň po dobu 6 měsíců), nevyskytují se však panické ataky.

Úzkost se projevuje ve většině oblastí života, nemocný se neustále něčeho obává a neví vlastně pořádně čeho. Má jakoby špatný pocit, je neustále napjatý, nedokáže se uvolnit. Nové situace úzkost a její projevy jen zhoršují.

Je potřeba zmínit, že úzkost není strach. Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. Strach je, když se bojíme něčeho konkrétního, třeba psů. Pak je docela jednoduché se jim vyhýbat a nekupovat si je. Tím se strachu na velkou část našeho života zbavíme a cítíme jej jen tehdy, když například na ulici vidíme blížícího se člověka se psem. Jakmile se vzdálí, strach opadá. Úzkost se projevuje podobně jako strach, ale nevíme, čeho se přesně bojíme, nelze ji tedy tak dobře zmírnit vyhnutím se.

Při generalizované úzkostné poruše nás navíc úzkost neopouští a prolíná se téměř do všech oblastí života. Je to tedy (zjednodušeně), jako by mě dotyčný neustále strach, ale neví z čeho.

Úzkost se projevuje také na těle a nemocný trpí řadou tělesných obtíží jako je svalové napětí, nespavost, sevřené hrdlo, bolest hlavy, třes rukou, bušení srdce, nadměrné pocení a mnoho dalšího.

Léčba je poměrně problematická, protože člověk s GAD začne mít časem pocit, že byl úzkostný tak nějak vždy. Nebere tedy svoji úzkost jako problém, který by měl řešit. K lékaři se lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou dostávají tedy spíše až kvůli tělesným potížím.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn