Co je to bipolárně afektivní porucha?

Ačkoli se může vyskytovat v jakémkoli věku, uvádí se, že nejčastější výskyt je mezi 20. a 30. rokem života.

Spadá do stejné kategorie jako deprese a mánie, tedy mezi poruchy nálady. Dříve byla známá pod názvem maniodepresivní psychóza/maniodeprese (a mnoho dalších) a to z toho důvodu, že u pacienta se v průběhu života projeví jak mánie/hypománie tak deprese.

To, jak rychle se nemoci střídají (frekvence) je různé. U někoho se mohou nemoci prostřídat i několikrát do roka, u někoho může být frekvence delší a mohou se prostřídat jen párkrát za život.

Možné také je, že po krátké frekvenci bude následovat frekvence delší a naopak.

Níže můžete vidět příklady průběhu onemocnění.

Všimněte si, že epizody deprese jsou vždy delší než epizody mánie.

Průběh této nemoci je opravdu různý, stejně jako jsou různé jednotlivé projevy mánie a deprese – u dvou lidí se stejné onemocnění nebude projevovat nikdy úplně stejně. Záleží také na vlivu okolí, ročního období (jaro a podzim jsou typické pro častější výskyt), denní doby a na mnoha dalších faktorech.

Dnes se pro oddálení epizod používají léky, úplně vyhnout se jim však nelze.

 

Zdroje:

  • Hartl, P & Hartlová, H. (2015). Psychologický slovník: Třetí, aktualizované vydání. Praha: Portál.
  • Dušek, K. & Večeřová-Procházková A. (2015). Diagnostika a terapie duševních poruch (2., přepracované vydání). Praha: Grada Publishing.
  • Orel, M. (2016). Psychopatologie: nauka o nemocech duše (2., aktualizované a doplněné vydání). Praha: Grada.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn