Co je to mánie?

Stejně jako deprese spadá mánie do kategorie poruchy nálady. Velmi zjednodušeně a stručně by se mánie a její projevy daly popsat jako opak deprese.

Správné označení je manická epizoda.

Člověk je plný energie, hýří myšlenkami a novými nápady (nazývá se myšlenkový trysk). U ničeho však nevydrží dlouho, vše dělá jen povrchně a nezodpovědně, protože jej příval nových nápadů neustále nutí dělat něco jiného, nového.

Sebevědomí narůstá, dotyčný má pocit, že vše zvládne. Naprosto mizí zábrany, což může mít za následek například nerozvážné utrácení veškerých úspor nebo promiskuitní chování.

Ve stavu manické epizody se snadněji navazují vztahy, dotyčný je mnohomluvný, někdy až vychloubačný, psychomotorické tempo je rychlejší než norma a nálada je nadnesená, veselá. Vztahy jsou ale jako vše jen povrchní a nevydrží.

Potřeba spánku je výrazně snížena, nemocný necítí únavu, často ani nevnímá jiné tělesné potíže, které má. Z tohoto důvodu (i z mnoha dalších) bývá v těžších případech nutná hospitalizace.

Aby mohla být mánie diagnostikovaná, musejí se příznaky vyskytovat alespoň týden.

Asi u třetiny nemocných se vyskytují také bludy (mylné přesvědčení neodpovídající skutečnosti), v tomto případě jsou to hlavně náboženské bludy (např. jsem spasitel), erotomanické bludy (např. miluje mě slavný zpěvák) a další. Jedná se pak o mánii psychotickou.

Mánie se může vyskytovat také v mírnější formě, mluvíme pak o hypomanii. V tomto případě se příznaky vyskytují alespoň čtyři dny.

V léčbě záleží na typu, využívají se stabilizátory nálad, v případě psychotické mánie i antipsychotika.

 

Zdroje:

  • Hartl, P & Hartlová, H. (2015). Psychologický slovník: Třetí, aktualizované vydání. Praha: Portál.
  • Raboch, J., Pavlovský, P., & Janotová, D. (2012). Psychiatrie — minimum pro praxi. Praha: Triton.
  • Svoboda, M. (Ed.), Češková, E., & Kučerová, H. (2015). Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál.

Sdílet:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn